تمساح های بی رحمی که سه برادر خرافی را تیکه پاره کردند

سه برادر در آفریقای جنوبی یک ماده تمساح را به دام انداختند وبراساس توصیه یک جادوگر که نشان دهنده عمق خرافات در این جوامع است تلاش کردند او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند!

3 برادر به تمساح ماده هم رحم نکردند / تمساح های نر هر سه آن ها را خوردند!

به نقل از “وستی.رو”، آن ها این کار را بنا به توصیه جادوگر محلی کردند

که گفته بود رابطه جنسی با تمساح به درمان اختلال جنسی کمک می کند.

اما در حالی که برادران آماده تجاوز Rape جنسی بودند، عده ای تمساح

دیگر به محل این حادثه Incident آمده و آن ها را دریدند.

پدر و مادر برادران کشته شده می‌گویند که شکایتی از جادوگر ندارند.

تمساح های بی رحمی که سه برادر خرافی را تیکه پاره کردند,تجاوز سه برادر به تمساح ها که عاقبت خوشی نداشت,تجاوز بی رحمانه سه برادر به تمساح ها آن ها را به کام مرگ کشاند,سه برادر خرافی با تجاوز به تمساح ها تمساح های بی رحمی که سه برادر خرافی را تیکه پاره کردند,تجاوز سه برادر به تمساح ها که عاقبت خوشی نداشت,تجاوز بی رحمانه سه برادر به تمساح ها آن ها را به کام مرگ کشاند,سه برادر خرافی با تجاوز به تمساح ها تمساح های بی رحمی که سه برادر خرافی را تیکه پاره کردند,تجاوز سه برادر به تمساح ها که عاقبت خوشی نداشت,تجاوز بی رحمانه سه برادر به تمساح ها آن ها را به کام مرگ کشاند,سه برادر خرافی با تجاوز به تمساح ها