توریست زنی که میخواست با تمساح سلفی بگیرد اما …

یک زن توریست فرانسوی هنگام گرفتن سلفی با تمساح پارک ملی ” کائویای ” تایلند از سوی این حیوان مورد حمله قرار گرفت .توریست زنی که میخواست با تمساح سلفی بگیرد اما

توریست زن در یک قدمی تمساح سلفی گرفت + تصاویر

زن ۴۶ ساله توریست قصد داشته ت ابه حیوان نزدیک شود و از خود سلفی بگیرد که از ناحیه پا مورد حمله این حیوان وحشی قرار گرفته است.
قربانی ” بنتولیر لسوفلئور” پس از حمله به بیمارستانی در بانکوک منتقل شد . اطلاعات منتشر شده نشان می هد که توریست زن توجهی به علائم هشدار دهنده نداشته و به شدت به حیوان نزدیک شده بود.

0 (1)

مسئولان پارک بیان کردند که این زن بسیار خوش شانس بوده که جان خود را از دست نداده است

توریست زنی که میخواست با تمساح سلفی بگیرد اما …,حمله تمساح به توریست زن جوان,حمله تمساح به پای زن جوان,توریستی که میخواست با تمساح سلفی بگیرد اماتوریست زنی که میخواست با تمساح سلفی بگیرد اما …,حمله تمساح به توریست زن جوان,حمله تمساح به پای زن جوان,توریستی که میخواست با تمساح سلفی بگیرد اماتوریست زنی که میخواست با تمساح سلفی بگیرد اما …,حمله تمساح به توریست زن جوان,حمله تمساح به پای زن جوان,توریستی که میخواست با تمساح سلفی بگیرد اماتوریست زنی که میخواست با تمساح سلفی بگیرد اما …,حمله تمساح به توریست زن جوان,حمله تمساح به پای زن جوان,توریستی که میخواست با تمساح سلفی بگیرد اما