تولید دستگاهی که از ادرار آب آشامیدنی درست میکند!

آب-آشامیدنی

تعدادی از محققان دانشگاه بلژیک اقدام به تولید دستگاهی کرده اند که با انرژی خورشیدی است و ادرار را به آب آشامیدنی تبدیل میکند.

 

تولید آب آشامیدنی از ادرار

آب آشامیدنی آبی است که عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و رادیوئوکلوئیدی آن در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن ، عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.

آب یک سرمایه ملی است. تا بیست سال پیش مهمترین سرمایه ملی کشورها ، انرژی بود اما در اینده ای نه چندان دور آب را با نفت معاوضه خواهند کرد.

به گزارش فانوس  گروهی از دانشمندان دانشگاه بلژیک یک دستگاه خورشیدی را تولید کردند که می تواند ادرار را به آب آشامیدنی تبدیل کند.

آنها این فناوری را در جشنواره ۱۰ روزه موسیقی و تئاتر در گنت بلژیک ارائه کرده و با موفقیت توانستند از ادرار شرکت کنندگان ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی تولید کنند!

آب-آشامیدنی۲

تولید آب اشامیدنی از ادرار

این دانشمندان این کار را از طریق تقطیر غشایی که ۹۵ درصد از آمونیاک موجود در ادرار را از بین می برد انجام دادند. تقطیر غشایی یک فرآیند دمایی است که در آن جداسازی بر اساس تغییر فاز صورت می گیرد.

این مایع در یک مخزن بزرگ جمع آوری شده و در یک دیگ بخار خورشیدی گرم می شود. ادرار گرما دیده سپس از یک فیلتر غشایی عبور کرده و آب و همچنین مواد مغذی مانند نیتروژن و پتاسیم که برای ایجاد کود مفید هستند از آن جدا می شود.

آب-آشامیدنی۳

تبدیل ادرار به آب آشامیدنی

هدف فعلی این محققان نصب نسخه های بزرگتر از این دستگاه در فرودگاهها و سالن های ورزشی است .دانشمندان همچنین می خواهند با استفاده از این روش به جوامع روستایی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند برای تامین آب آشامیدنی کمک کنند.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.