توهین میناوند به منصوریان و رحمتی در یک برنامه تلویزیونی و خشم استقلالی ها

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مـــهــرداد مینـــاوند در یک برنــامه تلویزیونی اظـهارنـــظــر عجـیـبـی درباره سرمـــربی و کاپیــتــان اســـتقلــال میـ‌ــکنـــد.با فانوس همراه باشید توهین میناوند به منصوریان و رحمتی در یک برنامه تلویزیونی و خشم استقلالی ها

توهین-میناوند-منصوریان-رحمتی

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

توهین میناوند به منصوریان و رحمتی در یک برنامه تلویزیونی و خشم استقلالی ها

فانویس : ویدئویی از حضور مهـــرداد میـنــاوند در یک برنـــامـه تلویزیونی منتـشر شده که حرف‌ـــهـای او در این برنامــه به شدت باعث عصــبـانـــیـت و واکنــش اســـتــقـــلـالـی‌ـــهـــا شده. استقــلــالیـ‌ـهــا اعـــتراض دارنــد که میــناوند در این برنامه به مهــدی رحــمـــتی و علیـرضا منـصوریـان توهیـن کرده.

فانوس ” در بخــشی از ایــن برنـامـه مجـری برنــامه آرش ظلـــیـــ‌ــپور از میـــنــاوند میــ‌ـخواهـــد تا نظرش را دربـاره تصاویر افرادی که در مانــیتور می‌بیند بگوید. یکـی از ایـــن تصــاویر متـعـــلــق به احــمـــدرضا عابدزاده اســـت و مینـــاوند با دیدن تصویر او این کلـمات را بر زبـــان میـــ‌ـآورد: «عقـاب! واقـــعـــا عقـــاب همــیــنـــه. یعـنی دیــگه پنگوئن و ایــن چیزا نداریم!» اشــاره او به پنگوئن در واقـع لقـبی اسـت که بعـضی از هواداران پرسپولیس در فضای مجازی به دروازهــ‌ـــ‎ـبـان اســـتـقلــال Esteghlal مهدی رحــمـــتی دادهــ‌ــانـــد.

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

توهین میناوند به منصوریان و رحمتی در یک برنامه تلویزیونی و خشم استقلالی ها

مجله فانوس : میــنــاوند به خوبی می‌ـــداند که از چه چیز صحــبت میـــ‌ــکند؛ وقتـی ظلیـــ‌ـــپور از او منـــظورش را میـــ‌ـپـــرســد مینــاوند با صراحت میـــ‌گوید: «همــه میــ‌دونن دیـــگه!» عجــیب ایـن که مجـری برنـــامه به جای این که از میـــنـــاوند بخواهــد که در یک برنامه تلویزیونی چنــیـن حرفــ‌هـایی نزنـد و ادبــیات فضــای مجـــازی را در رسانـــه ملـــی به کار نبـــرد اصرار دارد که میـناوند دقــیقـا منــظورش را از به کار بردن ایـن کلمــه بگوید! الـــبـتـه کار به ایـــنـجا ختـم نمی‌شود و در ادامه میـــنـــاوند پس از دیـــدن تصویر منـــصوریـان میـ‌ــگوید: «به به شیــشـعلـــی خان!»

فـانـــــوســـــ : اســـتـــفاده مینـاوند در قامت یک پیشکـــسوت و کارشـــنـاس فوتبال، از ادبیات مختص هواداران کم سن و سال سرخـــابـیـــ‌ــهـــا در فضـــای مجازی، چیـزی اســـت که از او انتــظـــار نمـیـ‌ــرود. او البـــته پیـــش از این هم حرفـ‌ـــهـایـی مشــابه ایـــن زده و تنها پیشـــکـــسوت فوتبـــالــی اســت که پا به پای نوجوانـــان کم سن و سال و با ادبــیـات مخـتـــص به همانـ‌ها کری میـ‎ـخواند و به بازیــکنـــان تیـــم رقیـــب بی‌احــتـــرامی میـــ‌کـنـد. چنین رفتـاری از هیـــچ یک از دیـگـــر پیشـــکـــسوتان پرسپولیـــس و اسـتـقلـال دیــده نشــده و مشـخص نیســـت میــنـاوند چرا اصرار به ایـــن رفــتــارهـا دارد.

فانوس : رفـــتـار او را با همـــبازیــان خودش مثل مهدوی‌کیـــا، هاشـــمیان، پاشازاده و دیـگران مقـــایـــسه کنـــید تا ببـینـــیـد میناوند چگونه خود را از همـنـــشیـــنــی با این چهـرهـ‌های متشــخص دور کرده و تا همــصـــدایی با نوجوانان هیـــجـــان‌ـزده و بیــ‌ــاحــتـــرامی به بازیکـــنان تیــم رقیب سقوط Fall کرده است.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.