تیم پرسپولیس

زوج جدید تیم پرسپولیس در خط دفاعی

با وجود مصدومیت کاپیتان پرسپولیس حالا شجاع خلیل زاده و محمد انصاری مرکز خط دفاعی تیم پرسپولیس را کنترل می کنند.در ادامه با ما همراه باشید.

______________فانوس______________

اتفاق غیر منتظره و زوج جدید در تیم پرسپولیس

زوج جدیــد تیـم پرسپولیــس مکمـــل خوبی برای یکدیـــگـــر هســـتـــند و همیـن موضوع خیـال برانکو را راحـت می کند. مصـدومیـــت کاپــیـتان پرسـپولیس اتفـــاقـی نبود که در آغـاز فصل کســی منــتظر آن باشد اما سیـدجلــال پیش از بازی با نفــت دچـار کشـــیدگــی عضـله شد تا قرمــزها کاپـــیــتـان اولشان را در هفـــتـه های ابتدایـی از دســـت بدهنـــد.

با اعــلــام پزشک پرسپولیس، حسـیـــنی تقـــریـبــا 3 هفـتـــه دیــگـر به مسـتطیـــل سبـــز بر می گردد و با ایـن حسـاب در روزهـای اول لیگ هفدهــم یکی از ستون های تیــم برانـکو غایـب خواهد بود امــا سرمـــربــی کروات نگرانـی در ایـــن مورد ندارد.

تیم پرسپولیس

خط دفاعی پرسپولیس در لیگ هفدهم

شجـاع خلیل زاده و محمد انـصــاری حالـــا مرکــز خط دفاعــی قرمـــزهــا را کنتــرل می کنــند. آن ها در بازی با نفـت هم عمــلکرد خوبی از خود نشـــان دادند و با توجه به اینـــکـه خصوصیات متــفــاوتی از هم دارند، به خوبی یکدیـگـر را تکـمــیــل می کنــنــد تا زوج مطمئنی در مرکز خط دفاعی تشـکیل شود.

زوج جدیـــد قرمـزهـــای تهـــران هماهـنــگی خوبی هم با مدافــعـــان کناری خود یعنـــی ماهـیـــنـی و مصـــلح دارنــد و همیـــن مسـالــه جای هیچ نگرانـی را برای کادر فنــی و دوآتـشــه ها نمی گدارد و آن ها خیـــالـــشان بابت بازی اول مقـــابــل زنـــبورهای قرمـــز و همچــنیـن بازی های بعـد از آن تا بازگـــشـت کاپــیتان راحــت است.

 رونمایی تیم پرسپولیس از زوج جدید در خط دفاعی این تیم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.