نام این شخصیت به عنوان ثروتمندترین رهبر سیاسی جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.
 نشریه فوربس طی یک ارزیابی ثروتمندترین پادشاه دنیا و میزان ثروتش را معرفی کرده استبه گزارش ایتارتاس، بهومیبول آدولیادج، پادشاه تایلند ثروتمندترین رهبر جهان محسوب می شود.

بنا به ارزیابی فوربس، پادشاه تایلند ثروتی معادل 30 میلیارد دلار در اختیار دارد و از این نظر از تمام رهبران جهان ثروتمندتر است.

فارس، نام این شخصیت به عنوان ثروتمندترین رهبر سیاسی جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.

index

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.