علت این که هفت سین به راستی هفت سین است ، اشاره به هفت “امشاسپند” است و چون کلمه “سپند” با سین شروع می شده ، روی این اصل به علامت آن هفت مقدس جاودانی ، چیزهائی در نظر گرفته شده که هم با حرف سین شروع شده باشند و هم مورد استفاده مثبت بشر واقع شوند.

سفره هفت سینی که امروزه بیشتر مرسوم است داری هفت مورد از چیزهای مانند:
سبزه : نماد خرمی
سرکه : نماد شادی ( میوه تاک )
سمنو : نماد خیر و برکت
سیب : نماد مهر و مهرورزی
سیر : نگهبان سفره ( محافظت کننده از شر )
سماق: نماد مزه زندگی
سنجد : نماد حیات
سپند : (اسفند)
یا چیدمانی بدین ترتیب دارد:
سمنو: نماد زایش و بارورى گیاهان است و از جوانه هاى تازه رسیده گندم تهیه مى شود.
سیب: نماد بارورى، زایش و سلامتی است.
سنجد: نماد عشق و دلباختگى است و از مقدمات اصلى تولد و زایندگى.
سبزه: نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پیوند او با طبیعت است.
سماق، سرکه و سیر: نماد چاشنى و محرک شادى و سلامتی در زندگى به شمار مى روند.
سکه: به نیت برکت و درآمد زیاد انتخاب و بر سفره هفت سین می نشیند .
اما غیر از این گیاهان و میوه هاى سفره نشین، خوان نوروزى اجزاى دیگرى هم داشته است، در این میان تخم مرغ نماد زایش و آفرینش است و نشانه اى از نطفه و نژاد.
آینه: نماد روشنایى است و حتماً باید در بالاى سفره جاى بگیرد.
آب: نشانه برکت و پاکی در زندگى است .
اسپند، شاخه هاى سرو، دانه هاى انار، گل بیدمشک، شیر نارنج، نان و پنیر، شمعدان و… را هم مى توان جزو اجزاى دیگر سفره هفت سین دانست.
وامروزه ایرانیان به هنگام چیدن سفره هفت سین اولین و مهمترین موردی را که بر سفره قرار می دهند، قرآن کریم است . ایرانیان مسلمان به نشانه توکل و توسل به خداوند متعال در آغاز سال و درخواست بهترینها از خالق خویش قرآن را در بهترین جای سفره قرار داده و پس از آن اجزای دیگر را می چینند . وبا خواندن دعای یا مقلب القلوب والابصار ازخداوند ی که تدبیر کننده امور است دگرگونی حال خود به بهترین حالات و تازه شدن وتغیر یافتن را همراه بهار می خواهند.

مدلهای سفره هفت سین,چطور سفره هفت سین بچینیم,آموزش چیدمان سفره هفت سین,عکس زیباترین مدلهای چیدمان سفره هفت سین ایرانی, سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (2) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (3) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (4) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (5) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (6) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (7) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (8) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (9) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (10) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (11) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (12) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (13) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (14) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (15) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (16) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (17) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (18) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (19) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (20) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (21) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (22) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (23) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (24) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (25) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (26) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (27) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (28) سفره-هفت-سین-ایرانی-funnos.com (29)

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.