جزئیات حمله موشکی ایران به تروریست های داعش

حمله موشکی سپاه ایران به مواضع داعش در سوریه

جزئیات حمله موشکی ایران به تروریست های داعش؛مواضع نیروهای گروه تروریستی داعش در دیرالزور سوریه توسط موشک های هوافضای سپاه از کرمانشاه و کردستان مورد هدف قرار گرفت.

سیلی محکم سپاه ایران به داعش

روابـــط عمومی کل سپاه پاســـداران انقلـــاب اسلـامی در اطــلـاعــیـه ای از حمله موشکــی نیروی هوافضـــای سپـــاه به مقرّ فرمـــاندهی و مراکـز تجـمــع و پشـتــیـبانـی تروریـــست های تکــفـــیــری در دیرالـزور سوریــه، با هدف مجـازات عامـــلیـــن جنــایـت تروریـــستـــی اخــیر تهران خبر داد.

متن اطــلــاعـیه روابـط عمومی کل سپاه پاسداران انقـلـــاب اسلــامی که لحــظــاتی پیش در همـــین باره صادر شد، به شرح زیر اســت:

بسم الـلـه الــرحـــمن الـــرحـــیــم

در پی جنایـــت تروریــستـی ۱۷ خردادمــاه ۹۶ تروریــست های تکفـیری در تهران که به شهادت ۱۸ تن از مردم مظلوم و روزه دار و مجروحیت جمـــعـــی دیگـــر از هموطنان عزیـز منـــجــر گردید، سپــاه پاسداران انـقلـاب اســلـامی اعـلـام کرد:”ریــختـه شدن هیچ خون پاکـی را بدون پاسخ نمـــی گذارد.”

بر ایـــن اسـاس سپــاه پاســداران انـقــلــاب اسـلامـی با اســـتـــعانـــت از ذات اقدس الهی و به نیــابت از ملـــّـت قهــرمان و دشـــمـــن ستـــیــز ایــران و خانواده معـــظم شهــدا و آســیــب دیـدگــان عمـلیــات تروریســتــی در حرم مطــهـر حضرت امام (ره) و ساخـتمـان اداری مجلــس شورای اســلامــی، لحـــظــاتـــی پیـش مقــرّ فرمــاندهی و مراکـز تجمـــع و پشتیبانـــی و ساخت خودروهای انتحاری تروریـست های تکــفــیـری در منـــطقه دیرالـزور در شرق سوریـه را با هدف تنـــبیــه تروریـســت های جنــایـتـــکار، مورد حمـله موشکی قرار داد.

ایران مقر داعش را با خاک یکسان کرد

در ایــن عمـلیــات تعدادی موشک میان برد زمـــیـن به زمـیـــن از پایگـــاهـهـای موشکی نیـروی هوافضـــای سپاه در استان های کرمانـــشاه و کردستان، تروریــســـتـــهای تکـفـــیـری را هدف ضربـــات مهــلک و کوبنده قرار داد.

گزارشـــهـای دریــافــتـــی حکـــایت از هلاکت تعداد زیادی از تروریـــستــهـــای تکفــیری و انـهدام تجـهــیزات، سامـــانــه ها و سلــاح های آنان دارد.

پیـــام ایــن اقدام انقلــابـــی و مجــازات گونه کامـلاً روشن است؛ سپـــاه پاسداران انـقلاب اسـلـامـی به تروریسـت های تکـفیری و حامیان منطــقه ای و فرامنـطـقـه ای آنان هشـدار می دهد، در صورت تکرار اقدامـــات پلــیـد و شیــطـــانــی علیــه ملــت ایـــران، خشــم انــقـــلـابـــی و شعـله های آتش انــتـــقام پاسـداران انقــلـــاب، عاملیـــن و مســبـــبان آن را در بر خواهـد گرفـت و جنایــتــکــاران را به جهنــم رهـنمون می سازد.

به ملّـت عظیم الشأن ایران اسـلـــامی اطـــمـــیــنان داده می شود، پاســداران انقلـــاب به فضـل الــهـــی و با همـــراهـی و مشارکـت سایر نیروهای نظـــامـــی، انـتظـــامــی، اطــلاعاتـی و امـــنـــیــتـی کشور برای صیانت از امنـیـــت ملـی و شکــســت فتـــنه ها و پدیـده های ضد امـنــیتی، از هیــچ تلـاشی فروگذار نکـرده و اقـــدامـات متنـــاسـب را در دســـتور کار قرار خواهــنــد داد.

اخبـار تکمـــیـلی، متـعــاقــبـاً به اســـتـحـضـــار ملـّـــت شریف ایـــران رسـانده خواهـد شد.

روابط عمومی کل سپاه پاسـداران انـقلـــاب اســلـــامـــی

۲۸/۳/۹۶

چرا سپاه «دیرالزور» سوریه را برای حمله موشکی انتخاب کرد؟

عـمـلـیـــات موشکی سپاه علــیـــه تروریست ها در سوریه که امـشب و با هدف قرار دادن «دیـــرالـزور» انــجـــام شد به کشتـه شدن تعداد قابـل توجهی از تروریـــست ها در ایـــن منـــطـــقـه منجـر شده اســـت.

در این عملـــیات تعــدادی موشک میان برد زمـــین به زمـــیــن از پایــگـاههـای موشکـی نیـــروی هوافـضــای سپاه در استــان های کرمانــشـاه و کردستان، تروریـــستهـــای تکـــفیری را هدف ضربـــات مهـــلک و کوبنـده قرار داد.

اما چرا سپــاه پاســـداران، منطقــه دیرالزور را برای ایـــن حمــله موشکـــی بســـیار مهم انـــتخاب کرده است؟

جزئیات حمله موشکی ایران به تروریست های داعش

اســتـان دیـرالـزور در مرز سوریــه و عراق و در کرانـه رود فرات واقع شده اســت. پس از شکست سنگیـن تروریست ها در حلـــب که منـــجـر به از دست رفـــتـن پایگـــاه بسیار مهـــم آنــهـا در شمال غرب سوریـه شد، بســـیاری از تروریـــست ها به دیرالزور در شرق و برخی منـــاطـــق اطـراف آن در سوریه نقــل مکــان کرده انــد. همـچنـین بخش مهـــمی از تروریســـت هایی که در پی شکـســـت سنــگین در موصل عراق به سوریـه گریــخته بودند در این منطقــه حضور دارنــد.

با توجه به اجـتــماع بخـــش مهـمی از تروریست ها در منـطـقــه دیـــرالـــزور، مقــر فرمانـــدهی و مراکــز پشـتیبـــانــی و عمـــلـیاتـی آنــها نیــز در ایـــن اســتان قرار گرفـــتـه اســت.

لذا با توجه به اجـتـــمـاع قابـل توجه تروریســـت ها در ایــن منـطقـــه، انـــتـــظـــار می رود حمـلــه موشکـــی سپاه به ایـــن منطقه تلـــفات بسیـــار سنگـیـنــی روی دســـت تروریســـت ها باقی بگـذارد.

جزئیات حمله موشکی ایران به تروریست های داعش

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.