حادثه ای تلخ برای مسافران اتوبوس اصفهان مشهد در دیزباد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : واژگونی اتوبوس در محور نیـشــابور به مشـهد حادثه آفرید.با فانوس همراه باشید حادثه ای تلخ برای مسافران اتوبوس اصفهان مشهد در دیزباد

حادثه-ای-تلخ-مسافران-اتوبوس-اصفها

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

حادثه ای تلخ برای مسافران اتوبوس اصفهان مشهد در دیزباد

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکنـــا، شهـرام طاهر زاده، رئیس اداره حوادث و مدیـــریت بحـــران دانـشـــگــاه علوم پزشـکی مشهـد گفـت: دقــایـقــی قبــل بر اثـــر واژگونی اتوبوس اصــفـهـــان به مشهد در حوالــی دیزبـاد در محور نیـــشـــابور به مشهد ده ها تن مجروح شدنـد.
فـــانــوســــــ : وی اضـــافــه کرد: هم اکنون برخی از مصـــدومان به وسیلـه بالــگـرد اورژا نس 115 در حال انـــتقال به بیـمارستان های شهر به مشـهـــد هســـتــنــد. امـــداد رسـانی همـــچـنـان ادامـه دارد.