چال کندی

کشف جسد یکی از مفقودان حادثه چال کندی دزفول

صبح روز 3 شنبه جسد یکی دیگر از مفقودان در حادثه چال کندی در رودخانه دز دزفول پیدا شد، گفتنی است تاکنون جسد 4 نفر از مفقودان پیدا شده است.

جسد یکی دیگر از مفقودان حادثه چال کندی دزفول کشف شد

19 گردشگـر که 29 تیـرمـــاه از اهواز به دزفول سفـــر کرده بودنـد هنـگام شنا در منطقـه چال کندی دزفول دچـار حادثه شدند. از این گروه ، تعداد 13 نفــر در همـــان روز حادثـه نجـــات یافــتــنـد و یکـــی از چهار گردشگـــر مفـقود شده نیـز روز بعد از حادثــه زنده نجـــات یافـت.
با کشف جســد یکی دیــگر از مفقود شدگـــان ایــن حادثـــه در روز سه شنبــه تاکــنون اجـســـاد چهار نفــر از این گروه گردشگر در رودخانـه دز پیـدا شده است.
جسـد لیـــدر ایـن تور نیـــز پنـــجـشـــنـبه گذشــتـــه کشـف شد.

معـــاون سیـاسـی و اجــتمـاعــی فرمانداری ویژه دزفول روز سه شنبـــه در گفـت و گو با خبرنگــار ایرنا افزود:جســـد کشف شده متــعـلق به ‘حسـن غلــام نژاد’ 55 ساله یکــی دیـگــر از مفـــقود شدگـان حادثـه چال کنــدی اســت که صبـــح امروز یک قایقران محــلی آنرا در اطراف پادگان قدس پیـــدا کرد.
امیـــر عیســی زاده افـزود:جسد این گردشـــگـر به بیرون از رودخانـــه منتـقل شده و در حال انـتـــقال به سردخانـه اسـت.

فرهاد جاموسی نیــز با تشریح تلـاش شبــانـــه روزی صورت گرفـــته برای یافـتن اثری از مفقود شدگـــان حادثــه چال کندیدزفول گفـت:جســتـجو برای یافتــن تنـهــا مفقود شده ایــن حادثه با گشـت زنــی نیروهای امـداد و نجات و غواص از آتـش نشانـی ، جمعـــیــت هلال احـمـــر ، شهرداری و سایر دستگاه ها با مدیـــریــت ستــاد بحـــران فرمـــانداری دزفول همـچنان در رودخانـه دز ادامـه دارد.

وی افـزود:جسـتـــجو برای یافتن آخـریـن مفقود حادثه ‘محــمـــدرضا پیرمحـــمدی’ که جوانی 16 سالـه است ادامـه دارد.

جاموسی گفـت:به منــظور تسریع در جستجوی مفـقودان ایــن حادثـه دبی رودخــانه دز از صبح روز سه شنـبه برای چندمـــیــن بار کاهـش یافـــته اســت.

چال کندی

غلـامـحـــســیـــن حســن پور از نیروهای فعال در جستجوی مفقودان حادثه چال کنـــدی نیـــز به ایرنا گفت:از صبــح امـروز 6 گروه امــداد و نجات و غواص از هلال احــمر ، آتش نشـــانی و شهـــرداری و نیــز ستاد سامانـدهــی قایـقـرانی پارک دولت جسـتجو برای یافتــن 2 مفـقود ایـن حادثــه را آغاز کردند که دقـایقــی پیــش جسد یکـی از آنـــان که احتمال داده می شود در زیر یکی از صخره ها گرفتار شده بود پیدا شد.

منطـــقــه گردشگـری چال کندی در بالــادســـت رودخـانـه دز در فاصله 15 کیـــلومتری از سد تنــظــیـمـــی دز واقع اسـت.

منــطـقــه گردشـگـری چال کنـدی با وجود چشــم انداز زیبـا و بکـــر به دلیـــل عمــق زیاد ، شدت جریـــان آب و وجود گرداب برای شنا بسیــار خطـرنـــاک اســت.

کشف یکی دیگر از اجساد مفقود شدگان حادثه چال کندی در رود خانه دزفول

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.