حرف های جنجالی پریوش نظریه نسبت به کار زشت بهناز جعفری

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : پریوش نظـریـــه همـبــازی بهـناز جعــفـــری در سریـــال “زیـــرپــای مادر” به حواشــى درگــیــرى لفـظى بهنـــاز جعـفرى با خبـــرنـگـــاران واکنش نشــان داد.با فانوس همراه باشید حرف های جنجالی پریوش نظریه نسبت به کار زشت بهناز جعفری

حرف-های-جنجالی-پریوش-نظریه-نسبت-به-کار-ز

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

حرف های جنجالی پریوش نظریه نسبت به کار زشت بهناز جعفری

مجله اینترنتی فانوس ” نظریه نوشت: بیــایید یک تنه به قاضی نرویم ،باید حرفهـای هر دو سو *کامـــل *شنیـده بشـــه تا بتونیم درســت برداشت کنیـم. برداشــت و نه قضاوت ضمـــن اینـــکـــه بازیگری که کارش را از صحــنـــه ی تئاتر شروع کرده و نه از پارتــی و حاشـــیـه، مدیون هیـــچـــکسی جز خودش نیـست.

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.