حرکت بی شرمانه تماشاگران استقلال با فردوسی پور بعد از باخت از پدیده

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : گـزارشـــگــر 90 از سوی برخی هواداران استـقلـال با چاقو تهـدیــد شد.با فانوس همراه باشید حرکت بی شرمانه تماشاگران استقلال با فردوسی پور بعد از باخت از پدیده

حرکت-بی-شرمانه-تماشاگران-استقلال-با-فر

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ

حرکت بی شرمانه تماشاگران استقلال با فردوسی پور بعد از باخت از پدیده

فانوس : پس از پایـــان دیــدار اسـتــقلال Esteghlal و پدیــده که با شکســت آبیـــ‌پوشان همراه بود گزارشــگر برنامـــه 90 ( حامــد راسـتگو)برای تهـیـه گزارش در بیرون تونل ورزشگاه آزادی Freedom به سراغ هواداران اســـتـــقلـــال رفـت تا درمورد نتایـــج ایـــن تیــم صحـــبـت کنــد امـــا آنــها با چاقو تهـدید شدند. برخـــی از ایـــن هواداران علــیـــه عادل فردوسیـ‌ــپور هم شعـارهـایی را سردادنـد.

فانوس : همـچــنـین زمـانـی که عادل فردوسی پور گزارشگـر ایـن مســـابقـــه در حال پایـــیـن آمدن از پله ها بود هواداران اســـتقـــلــال علـیه او شعـار دادند.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.