حمله سگ های وحشی به دختر نگون بخت و تکه تکه کردن وی

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : سگ‌های وحشی باغـــی در ایالت میشیگان امـــریکا، نوزاد سه هفته‌ای را در غفلت خانواده‌اش هـــدف حمله قرار داده و تکه تکه‌اش کردند.با فانـــوس همراه باشید حمله سگ های وحشی به دختر نگون بخت و تکه تکه کردن وی

حمله-سگ-های-وحشی-به-دختر-نگون-بخت-و-تکه-ت

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

حمله سگ های وحشی به دختر نگون بخت و تکه تکه کردن وی

به گزارش پلیس، حادثه Incident هولنـــــاک زمانی رخ داد که والدین دخترنگون بخت، فرزندشــــان رابرای دقایقی داخل کالسکه‌اش درحیاط خانه‌شان رها کرده بودند که ناگهان سه سگ وحشی بـــــه نوزاد حمله ور شده و او را تکه تکه کردند.

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

funnos.com

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.