مجله اینترنتی فانوس : حمله مرگبار یک کوسه شاید یکی از وحشتناک ترین تصاویری باشد که ممکن است در ذهن داشته باشیم به خصوص اگر بدانیم سالانه صد ها انسان، توسط این حیوانات وحشی شکار می شوند! اما این بار کوسه ای در یکی از جزایر مکزیک، از نرده های آهنی کشتی هم عبور کرد و سعی داشت دو ماهیگیر روی کشتی را بخورد! این کوسه با آرواره های قدرتمندش، قفسه آهنین کشتی را شکست و خودش را به داخل کشتی رساند اما خوشبختانه به جز وارد آوردن چندین جراحت، نتوانست آسیبی به سرنشینان برساند.

androidonlinenewsimage-aspx

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.