کرم Bobit نوعی کرم درنده و گوشتخوار است که داخل مرجان ها زندگی می کند و از 10 فوت تا حداکثر 33 فوت نیز می تواند رشد کند .

.

بسیاری از آنها از طریق جویدن مرجان ها در داخل آنها ساکن می شود و وقتی یک ماهی بطور تصادفی از آنجا عبور می کند آن را شکار می کنند.

لمس کردن موهای این کرم باعث آسیب به سیستم عصبی عضو لمس کننده می شود . این کرمها دارای تولید مثل جنسی و عمر طولانی هستند.

این کرم در آبهای گرم و کم عمق هند و اقیانوس آرام اقامت می کند.و معمولا فعالیت شبانه دارند.

.

.
.
یک کرم درنده و گوشتخوار! (+عکس متحرک)
مطالب مرتبط