حمید صفت خواننده مشهور در زندان خودکشی کرده است ؟

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : خـبر خودکـــشـی حمیـد صفــت خوانــنده رپ ایران که در زندان قرار دارد تکــذیب شد.حمید صفت خواننده مشهور در زندان خودکشی کرده است ؟

حمید-صفت-خواننده-مشهور-زندان-خودکشی

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

حمید صفت خواننده مشهور در زندان خودکشی کرده است ؟

به گزارش فانوس به نقل از گروه جنـایـی رکنــا، روز گذشـتــه خبری تصویری در بعــضی از شبکـــه های مجازی پخـش و دســـت به دست برای همگـان ارسال شد که خبر از خودکـشــی حمـید صفـــت خوانـنــده رپ ایران در زندان Prison رجایی شهـــر اعــلــام شده بود.
وکیـــل حمید صفــت در خصوص این پرونده به خبــرنـــگار رکـــنـــا گفـت: روز گذشــتـه من با حمـــیـد صفت با همـــاهـنگی بازپــرس پرونده، آقــای سجـاد منافی آذر ملاقـات داشــتم و موکلم در زنـدان در شرایـط روحی خوبی قرار داشـت و ایــنکـه اعلام شده حمــیـــد صفــت در زنـدان خودکشـــی کرده اســت دروغ است و او در وضعیـــت خوبی قرار دارد.
فانوس : نورالله عزیـــز محــمدی وکیــل حمـید صفـت در خصوص روند پرونده افزود: در نظریه اولیه پزشــکـی قانونی اشـــاره به وجود یک لخــتـــه خون در مغـز متوفی اشاره شده اسـت امــا علـــت اصــلــی مرگ پدر خوانده حمـیـد صفت هنوز اعــلـــام نشـــده اســـت.
عزیزمحـمـدی ادامــه داد: برای بررسی علت اصـــلـــی مرگ بایــد منتــظر اقــدامات آسیــب شنــاسی باشیـم که این روند تا 3 هفـــتـــه آیــنده طول خواهـد کشـــید
گفتـــنـی است، حمید صفت روز 28 مرداد ماه به اتـهام قتــل Murder پدر خوانده اش دستگیـــر شد و هفتــه گذشـتـه وی پس از تحـقـــیقـات ابتدایـــی به دستور بازپــرس سجاد منـــافی آذر از شعبــه سوم دادسرای امور جنایــی تهـــران روانـه زندان رجـــایـی شهـــر شد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.