خانم بازیگر از علت خوشتیپ بودنش و لباس های زیبایی که می پوشد گفت

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : بـــازیگــر سریـال ” به کجا چنــین شتـــابان” با اشــاره به استفـــاده از رنــگـ‌هـــای روشن در طراحی لباس، از عالمـــ‌گـــیـر شدن نماد‌هـای ایرانی در روند طراحی لبــاس سخن گفـت.با فانوس همراه باشید خانم بازیگر از علت خوشتیپ بودنش و لباس های زیبایی که می پوشد گفت

خانم-بازیگر-از-علت-خوشتیپ-بودنش-و-لباس-ه

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

خانم بازیگر از علت خوشتیپ بودنش و لباس های زیبایی که می پوشد گفت

نگین صدقـــ‌ـگویا بازیــگـــر Actor عرصه تلویزیون و سینــما Cinema گفت: از مدتــ‌ـها قبـل به دلــیـــل علـــاقــهــ‌ای که به موضوع طراحی لبـاس داشتم، دورهـــ‌هـــای آن را سپـــری کردم و برای خودم و اطــرافــیـــان کار طراحی و دوخت لبــاس را انجام دادم، اما هیـچگـاه به صورت حرفهــ‌ـای ایـــن هنـر Art را پیگـــیــری نکردم.
وی ادامـــه داد: با توجه به اینـــکه پوشیــدن لبـــاس سیــاه در اسلـام مکــروه اســـت، توجه به استـــفـــاده از رنــگ‌ـــهــای روشن در طراحی و دوخت لباســـ‌هـــا از اهمیت بسـیاری برخوردار اســت.

خانم-بازیگر-از-علت-خوشتیپ-بودنش-و-لباس-ه
بازیـگر سریــال ” به کجـــا چنیــن شتـــابان” تصـــریح کرد: با توجه به معیـار‌هـــای داخـــلی، میـــ‌ــتوانـیــم از روش‌ـهای طراحــی لبـاس به شکــل جدیـــد آن بهـره ببــریـــم همـانگونه که طراحیــ‌ــهــای دیگر نیـــز لباس‌ـهایی مانـــند مانتو چند سالـی اســت که بیـــن مردم رایج است.
وی در ادامـــه صحــبت‌هـای خود اظـهارکرد: به طور طبـــیعی هر عنـصر جدیـدی که وارد می‌ـــشود، بســیاری از مردم را به سوی خود جذب میــ‌ـــکنـد و در این راستـــا توجه به چگونگـی ترویج آن اهـــمـیـــت بسیـــاری دارد چرا که انـــسان به طور ذاتــی زیــبـــاپـســـنــد و تنوع‌پــسـند اســت.
صدقـــ‌ـگویا یادآور شد: اگــر روی لباســ‌ها طراحیـ‌ـهــایی مانـــند پروانه یا گل نقـــش ببنــدد باعث جذاب شدن هر چه بیــشـــتر آن لبـاس می‌شود و باید توجه داشتــه باشـیـم که چنــیـن طرح‌ــهایــی در تمامی فروشگـــاه‌ـــهـــا وجود دارد و همه از آن‌ــهـا اســـتـــفــاده می‌ـکــنـنـــد.

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

خانم بازیگر از علت خوشتیپ بودنش و لباس های زیبایی که می پوشد گفت

فانوس : وی با اشـــاره به علاقـــه خود جهت استـفـاده از نمــاد‌هــای ایــرانی در روند طراحـی لباس، افـــزود: علـــاقمنـد به اســـتــفــاده از نمـــاد‌ــهــای ایـرانـی در طراحی لبــاس هستـــم به خصوص که طرح‌هــایـی مانـــند کاشـــی‌ـکـــاریــ‌ـــهـــای یزد و اصـــفهان همــگـــی دارای رنــگــ‌هــا و نقـــش‌هـــای زیبا هســتــنـــد، خوشبــختانـه طرح زیـــبایی فرش و گلیـــم ایـــرانی نیز ایــن روز‌ـها در تمامـــی دنیـا رایـــج اســـت و از آن اســـتقـــبـال ویژهـــ‌ـای صورت میــ‌ـــگیرد.
فانوس : صدق گویا خاطرنشـان کرد: وقتی طرحـــ‌ـهـــای ایرانــی به انـــدازه‌ــای عالم‌ــگیـــر میـــ‌شوند که تمام دنـــیــا از آنــ‌ــها اسـتفـاده می‌کـــنـــند، بهــتـر اســت خودمان نیـــز به بهتـــریـن شکل ممـکن از آن‌ـهـا بهــره ببـــریم.
گفتنـــی اسـت، مجموعه تلویزیونی ” ساعــت صفــر” آخریـن اثر نمایــشـی اســت که نگین صدقـــ‌ــگویا درآن به ایـــفــای نقــش پرداخـتــه و این سریــال ماه رمـضــان دو سال قبل میهمـان مخــاطبـــان تلویزیون بود.
در کارنامه هنــری نگیـن صدق گویا آثاری همــچون “به کجـــا چنیــن شتـــابـان”، ” واکــنـــش پنجــم”، ” زمــانی برای دوست داشتــن، ” دعوت” و ” شکر تلخ” دیده می‌ــشود.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.