خبری جنجالی در اخبار شبانگاهی ساعت 22 پلیس را هوشیار کرد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : پـــلیس به خبری که در اخـــبار شبـانـــگاهــی صدا و سیـما در خصوص فعـــالیت غیرمـــجــاز موسســه حافظ پخــش شده بود واکـنـش نشـــان داد.با فانوس همراه باشید خبری جنجالی در اخبار شبانگاهی ساعت 22 پلیس را هوشیار کرد

خبری-جنجالی-اخبار-شبانگاهی-ساعت-22-پل

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

خبری جنجالی در اخبار شبانگاهی ساعت 22 پلیس را هوشیار کرد

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکـنا، در پی انـتـــشـار خبری در اخــبـار شبانگـاهی ساعت 22 شبـــکه 3 سیـــمـــا که در مورخ 23 مرداد ماه 96 به نقـــل از بانــک مرکزی اعــلـــام شده بود که با وجود دسـتور قضائی ناجــا برای جلوگیــری از ادامــه فعـــالـــیـــت این موسســـه و بعــضـی از شعباتش در ساری و تبـــریـز امــا این شعــبات همچــنــان به فعــالیـــت خود ادامـه می دهنــد اعـــلــام کرد: برابــر بررســی های انـــجـــام شده توسط همــکـارانـــمان در پلیـــس Police اطلــاعــات و امـــنیت عمومی ناجــا مبنی بر غیر مجاز بودن فعـالــیـــت موسسه اعتــبــاری حافظ که متـضــمن دستور قضایی بوده اسـت ایــن دستور به تمـامـــی فرماندهــان انتــظامـی اسـتــان ها ابلـــاغ شد و در سایه ایــن ابـلـاغ کلـــیه شعـــب موسسه فوق الـــذکر پلـمپ شدنـد.
فــــانــــوســـــ : ایــن دفــتر همچـنین در خصوص دوشعـــبه ایـن موسســه در شهـرســـتان های ساری و تبریــز نیز اعلــام داشت: شعـبــه تبریـز در تاریـــخ11مرداد ماه 96 پلمپ و به شعبه ساری نیـــز بنابــردســـتور معــاون دادسرای عمومی وانـــقلاب ایـــن شهــرسـتـان تا تاریــخ 28مرداد ماه 96 مهــلت داده شده اســـت.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.