خبر بمب گذاری در تهران در روز مراسم تحلیف واقعیت دارد؟

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : معاون امنـیتـی و انتظامی فرمـاندار تهــران به خبر بمـــب گذاری در تهـران در روز تحـلــیــف ریاست جمــهوری واکـــنش نشـــان داد.با فانوس همراه باشید خبر بمب گذاری در تهران در روز مراسم تحلیف واقعیت دارد؟

خبر-بمب-گذاری-تهران-روز-مراسم-تحلی

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

خبر بمب گذاری در تهران در روز مراسم تحلیف واقعیت دارد؟

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکـنـا، ناصربـخــت، معاون امنیـتـی و انـتظـامی فرمـــاندار تهـران با بیان ایــنــکه در فضـای مجــازی خبر بمــب گذاری در منـــطـــقــه 18 تهران منــتــشــر شده است، تاکــیـد کرد: قویا این حادثـه Incident را تکـذیـب می کنـم و دشـمــنان نظـــام سعی دارند با انـــتـشــار چنــیــن شایـــعـــاتـــی این نظـم و آرامـــش را از مردم بگیـــرند.
فانوس : وی تصریــح کرد: در روز مراسـم تحـلیــف و حضور سران کشورهـــای مختـــلـف؛ شهــر تهـــران با هیـــچ گونه حادثـــه ای مواجه نشــد.

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.