خبر تمدید قرارداد مسی که توسط باشگاه بارسلونا منتشر شد دروغ است

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : چندی پیـش باشــگـاه بارسـلونا اعــلـام کرد که با لیونل مسـی بر سر تمـدید قراردادش به توافق رسـیده ولی هنوز خبـری از امـــضای آن توسط فوق ستاره آرژانـتـیــنی نیـست.با فانوس همراه باشید خبر تمدید قرارداد مسی که توسط باشگاه بارسلونا منتشر شد دروغ است

خبر-تمدید-قرارداد-مسی-که-توسط-باشگاه-با

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

خبر تمدید قرارداد مسی که توسط باشگاه بارسلونا منتشر شد دروغ است

فـانـــــوســــــ : بارســـلونا تاکـــیـــد کرده بود که پس از بازگـشـت مسی به تمــریــنـــات پیـش فصل، او قرارداد جدیدش را رســـمـا امـــضـا خواهد کرد اما پس از گذشـــت بیش از یک ماه، هنوز خبـــری از تمـــدیـــد شدن قرارداد فوق ستاره آرژانـــتیــنی نیســت.
شب گذشـتـه پپ سگورا، یکی از مدیــران بارسا پس از شکــســت از رئال در سوپرکاپ، حاضر نشـد در مورد تمدید قرارداد مسـی شفــاف سازی کنـد اما امـروز ژوردی مســتـره، نایــب رئیس بخش فوتبال بارسلونا در این رابـطـــه گفت:« همه توافقـــات لازم با مسی انـجام شده و منــتــظــر تاریـخـــی برای امضـــای رسمی هستـــیــم. همه چیـز سرجـــای خودش قرار دارد و تنهــا یک امضـــا نیـاز اســت تا قرارداد مســـی تمدید شود.
فانوس : تمــدید قرارداد لئو یک موضوع شفاف اســت و مدت ها درپـــی تحقـق آن بودیـم. همـــه چیز خوب به نظـــر می رســـد و اگــر ایـــن اتـفاق نیــفـــتد، شگفـت زده خواهم شد.»
فانوس : نکتـه جالـب اینــجاســت که مســتـــره همان کسی است که چند هفته پیش و پس از بروز شایعاتــی مبنـــی بر جدایی نیـــمـار، گفـــتــه بود:« 200 درصـــد اطمــینان دارم که نیمـار در بارسلونا خواهــد ماند؛ ولی فوق ستــاره برزیـلـی سرانـــجام راهـــی پی اس جی شد.»
مســـتـره یکی از مدیرانی اسـت که در بارسلونا به دلیـل اظـهـــارنـظــرهای خاصش معـــروف اسـت هرچند که در ایـن مورد به نظر می رسد که پیش بیـنــی او درست باشد و مسی قراردادش را به زودی امـــضا کنـد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.