خرید کالای خارجی در چه صورت جایز است ؟

مجله اینترنتی فانوس : تقویت نظام اسلامی از اوجب واجبات است، خواه این تقویت از نظر سیاسی باشد و خواه از نظر اقتصادی. بر این اساس اگر خرید کالای خارجی به اقتصاد نظام اسلامی ضرر وارد کند، خرید کالای خارجی جایز نیست. حضرت آیت ا… خامنه ای در استفتایی در این باره چنین فتوا داده اند:خرید کالای خارجی در چه صورت جایز است ؟

خرید کالای خارجی در چه صورت جایز است ؟ funnos.com

خرید کالای خارجی در چه صورت جایز است ؟ funnos.com

سوال: حکم خرید، فروش و استفاده از کالای خارجی در صورتی که مشابه داخلی داشته باشد اشکال دارد؟
جواب: اگر این کار موجب تضعیف کالای ایرانی و ضرر به اقتصاد نظام اسلامی شود، جایز نیست.

خرید کالای خارجی در چه صورت جایز است ؟,خرید کالای خارجی,در چه صورت باید کالای خارجی خرید,خرید کالای خارجی چه ضرری به جمهوری اسلامی می رساندخرید کالای خارجی در چه صورت جایز است ؟,خرید کالای خارجی,در چه صورت باید کالای خارجی خرید,خرید کالای خارجی چه ضرری به جمهوری اسلامی می رساندخرید کالای خارجی در چه صورت جایز است ؟,خرید کالای خارجی,در چه صورت باید کالای خارجی خرید,خرید کالای خارجی چه ضرری به جمهوری اسلامی می رساندخرید کالای خارجی در چه صورت جایز است ؟,خرید کالای خارجی,در چه صورت باید کالای خارجی خرید,خرید کالای خارجی چه ضرری به جمهوری اسلامی می رساند

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.