روش هایی برای این که خستگی گرمایی را در این روز های گرم از خود دور کنید

راه های جلوگیری از خستگی گرمایی در تابستان

خستگی گرمایی به آسیب های ناشی از گرمای شدید هوا میگویند که شامل سردرد, سرگیجه و تهوع میشود و در افراد با مزاج گرم رخ میدهد.با ما در بخش سلامت فانوس همراه باشید.

___________________ فانوس ___________________

خستگی گرمایی چه علائمی دارد؟

بــا این که هنوز در فصـــل بهـــار به سر می بریــم، هوا به قدری گرم شده که گاهـــی در کوچه و خیـابان افـرادی را می بینـیـم که از گرما دچـار التهـاب پوستـی، داغی، سردرد، تهوع و سرگـــیـــجــه می شوند.

به گفتـه یک متخـــصص طب سنتی، افــرادی که در فصول گرم سال، به گونه ای مکـرر دچـار آسیـب های گرمایـی می شوند، اغــلــب کبــد گرمــی دارنـــد و علـاوه بر ایـــنـکه باید برای رفــع و درمان آن به متـخـصــصـان طب سنـتی مراجـعه کنـند، لازم اسـت از مصرف برخــی خوردنــی ها نیز بپـــرهــیـزند.

خستگی گرمایی چیست؟

آسیب های گرمایــی معمولا در فصول گرم سال و بیـــشــتر در منـاطـــق جنوبی کشور و در سنـیـنی که گرمـــای بدن غلبه بیشتری دارد به خصوص حدود ۲۰ سالــگی و بیشتر در جنـــس مذکر اتـــفاق می افـتد؛ افراد مذکــر، مزاج گرم تری دارنـد.

زمانـی که دمای محــیـــط اطراف بالـــاتـر از دمای بدن باشد و بدن نتواند گرمـای داخــلـــی خود را دفع کند و به دلیـــل رطوبت زیـــاد هوا، تبـــخـــیر عرق محـــدود شود، بدن حرارتی بیش از حد تولیــد می کنـد که به «خستــگی گرمـایی» می انجـامـــد. در ایــن شرایــط فرد به مقــدار زیــادی آب بدن خود را از دســت می دهـد، رنگ پوستش پریـــده، مرطوب و سرد می شود و سرگـــیـــجه، سردرد، افت فشـار خون، تهوع و اسهال به سراغـــش می آید.

برای پیـشـگیری از ابتــلـــا به خســـتگــی گرمایــی در فصول گرم سال بایـد از خوردن غذاها و میوه هایــی با طبع گرم همچون خربـــزه، دستنبو، خرمـــا و ادویه جاتـی چون زنـجبیل، دارچیـن و فلـفـــل اجــتـنـــاب کرد و در روز غذاهـــایـی با طبـع سرد همـــچون آبـــدوغ خیار، ماست و خیار، نان و پنیـر و هنـدوانه، سوپ جو و نوشیــدنـــی هایی چون دوغ، سکـــنــجبـیــن، شربت عسل و آبـلیـمو، آبـغوره و ماءالشــعــیر خانـگـی خورد که طبعــی با شدت سردی بیـشتـــر دارنـد.

روش هایی برای این که خستگی گرمایی را در این روز های گرم از خود دور کنید

ایـن متـخــصـص طب سنــتی با اشــاره به اینکه آســـیــب های ناشــی از گرمـــی هوا اغـلـــب کسانی را تهدیـــد می کنــد که گرمــی مزاج زیــادتری دارند گفـــت:این افـــراد اگـر دچار علایــمــی چون جوش، بثورات جلدی و کهیــر شدنـــد، می توانـــند از دوغ بدون نمـک و همـراه با خرفه استـفاده کنـــند که هر دو طبعی سرد دارنــد.

وی ضمـــن تاکیــد بر ایــنــکه نمـک طبعـــی گرم دارد و سبب تشـــدیـــد گرمی مزاج می شود اظـــهار کرد:افراد گرم مزاج می توانـنــد برای تحمــل گرمـــی ناشـی از روزه داری در زمـان سحر گشنـــیز پلو به همراه دوغ یا ماســـت رقیـــق شده بخورنـد.

او در پاســخ به ایـن پرسـش که برای افـزایش حجـم مایــعــات بدن در گرمای هوا باید چه تدابـــیـری اندیـــشیـــد گفـــت:در اثــر گرمـا حجم مایـــعات بدن پایـــین آمــده و تنظیـم الـکـتـــرولیــت های بدن دچار اخـــتلال می شود. در این مواقع می توان از شربت عسـل و آبــلـــیــمو یا شیـــریـن بیـان اســتفـاده کرد. علاوه بر ایـــن بایـــد توجه داشــت که هرگــز قرص نمک خورده نشود چون سبب تشدیـــد تهوع و گرمــازایی بیـــشــتر بدن می شود.

اگــر شدت آسـیب گرمـایـی زیــاد بود و تهوع و سرگیجـــه شدیـــد نیز به سراغتان آمــد، می توانــیــد با فاصــله و به میـــزان یک سوم فنـجـان شربت عسل و بار دیگـــر یک سوم فنــجان دوغ کم نمــک بخوریـد. بهــتر است مصـرف ایـــن نوشیدنـــی ها جرعه جرعـــه باشد تا به تهوع بیـــشتـــر منجــر نشود.

روش هایی برای این که خستگی گرمایی را در این روز های گرم از خود دور کنید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.