امکان انتقال ویروس اچ آی وی از طریق لوازم آرایشی مانند تیغ هاشور

بیماری های ناشی از تیغ هاشور

یک متخصص بیماریهای عفونی، نسبت به امکان انتقال ویروس اچ آی وی ایدز از طریق ابزار های آرایشی نظیر تیغ هاشور و وسایل استریل نشده در آرایشگاه ها هشدار داد.

بیماری های قابل انتقال با تیغ هاشور

هاشور ابــرو، راهی متداول نزد بانوان جهـت تزریق رنگدانـــه به زیر پوست و اصـلـــاح فرم و شکل ابرو هاست. هاشور ابرو، معمولا توسط دســتـــگاه های اســـتـاندارد، سوزن های یک بار مصــرف و بهـــداشـــتـــی و رنگ دانــه های طبـیـعــی انجام می شود. با ایـن وجود، یکـی از بزرگتریــن خطــراتـی که این عمل در بردارد، انتــقـــال بیــماری است. با ماهمراه باشـید تا انتقـــال بیماری توسط تیغ هاشور درمــراکز آرایــشـــی را بررسی کنیــم.

بســـیاری از بیماری های عفونی و تهـــدید کنــنده حیــات، از طریــق انتـقال خونی در آرایـــشگـــاه ها منتـقل می شوند. بدیــن معـــنـا که در صورت آلوده بودن ابزار های آرایــشـــی نظــیر تیــغ هاشور، و بریـــده شدن پوست به وسیــلـه آن، به سادگی وارد جریـان خون شده و سبب بیـمـاری می شوند. از همـــیــن جهــت، ضروری اسـت که چنـــیــن وسایـلـــی بصورت یک بار مصـــرف باشـــنــد و پس از استــفــاده سریعا دور انـــداخته شوند.

امکان انتقال ویروس اچ آی وی از طریق لوازم آرایشی مانند تیغ هاشور

از جمله خطراتی که استفاده از تیغ هاشور غیر بهداشتی در آرایشگاه ها به همراه دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انتقال بیماری ایدز از طریق تیغ هاشور

بیــمـاری ایــدز که توسط ویروس نقـــص ایمنـــی اکتسـابـی انـسان (HIV) ایجـاد می شود، نوعی بیـــمـاری عفونی کشنده و خطرناک اســـت که حیات را تهـدیـد می کنـد. این بیمـــاری درمانـی ندارد و حیات فرد مبـتــلــا به ایـن بیـمـــاری، به شدت توسط دیگر عوامل بیمــاری زا تهدید می شود. مهـم تریـــن راه انتــقال ایـــن بیـمــاری خون اســـت که باعـــث می شود آرایشـگــاه ها یکـــی از مکـان های انـــتــقـال عمومی بیـماری ایــدز باشـند. لذا دفــعه بعــدی که جهت هاشور یا تتو ابــرو به آرایشــگاهــی مراجـــعـه کردیـــد از بهداشـتــی بودن و نو بودن تیغ هاشور اطمـــیـــنــان حاصــل کنـیــد.

انتقال بیماری هپاتیت از طریق تیغ هاشور

بیــمـــاری هپـــاتـــیـت، بیماری دیـگــری اســت که ممکـــن اســـت در آراشـگاه ها منـتـقــل شود. هپاتیـــت یا الــتـهــاب کبــد، بیـماری بعـــضـــا کشنده ای اســـت که در اغــلب موارد در اثر یکی از هفت عامل ویروسی خود (انواع A تا G) ایـــجاد می شود. در مواردی، بیــماری هپـــاتـیــت در اثر مصــرف الـکـل و برخی دارو ها ایجـاد می شود و به کبـــد آسـیب می رســـانــد. انواع شایـــع بیـــماری هپـاتـــیت که از طریق خون منــتقـــل می شوند سه نوع A و B و C هسـتـنــد که با هر یک آشــنــا می شویم.

بیماری هپاتیت نوع A

ایـــن نوع بیماری معمولا خیلـــی سخــت و خطـــرنــاک نبوده و دوره بحرانی آن به طور متوسط پس از ۲ الـــی ۶ هفتـــه بعد از تماس با ویروس شروع می شود و معـــمولا بیش از ۲ ماه به طول نمــی انجـــامـد. ویروس آن از خانواده پیکورناویریده اسـت و در صورت مواجـهـه با فرمـــالـــدئید و کلر، پرتو فرابــفنش و قرار گیری به مدت یک دقیقــه در دمای جوش غیرفــعـــال می شود. به همـــیـن علت اســت که در صورتـی که امـکان تعویض قطــعـاتـــی که ممـــکن اسـت باعث بریدگی شوند وجود ندارد، آنـــهـــا را به وسیـلـه حرارت ضد عفونی می کنـنـــد. انتقال هپاتیـت نوع A بوسیله ی خون ممکــن است هر چنـد احتمـــال آن نادر اســت.

بیماری هپاتیت نوع B

ویروس هپــاتـیت نوع B که نام اختصـــاری آن HBV می باشد جزو خطرناک تریـــن انواع دیـابت می باشـد. ایــن ویروس متـعلـــق به خانواده هپادنـاویریده اســت که سبــب دو شکل هپـاتیت یعـنـی حاد و مزمــن می شود. بسـیاری از افــرادی که مبتـــلــا به هپاتـیـــت B هســتــند، از بیمـــاری خود مطلـع نیسـتـــند امـــا ممکن اســـت انتقــال دهنده بیـمــاری باشـند.
راه های متعـــددی برای انــتقال این بیمـاری وجود دارنــد که متـداول ترین آن ها تمـاس با خون آلوده اســت. لذا کارکـنان مراکز بهــداشـتی و درمــانی در معـــرض خطــر ایـن بیمـــاری هستــند.
گرچـــه ایـن بیـــمـاری به راه های زیــادی منـــتـقل می شود امــا این ویروس عمـــلا به سادگی انـــتـقـال نمـی یابد; بنـــابراین جای نگـرانی وجود ندارد که تمـــاس عادی با فرد بیــمار، موجب انــتـــقال بیمـــاری شود.

بیماری هپاتیت نوع C

ویروس هپاتیت نوع C، عامل الـتــهـابی سریـــع امـا طولانی مدت اســـت که عمدتـــا در اثر تماس با خون آلوده منـتـــشر می شود. ایــن بیماری هیــچ گونه واکـــســن موثر و درمان ندارد و تنهـا راه جلوگیری از آن پیـشـــگیــری از تمــاس با مایعات بدن نظـیر خون می باشد.

دیگر بیماری های قابل انتقال

از جمــلـــه دیــگـر بیمـــاری های قابل انتــقال به وسیــله تیـغ هاشور می توان به زگیـل، عفونتهــای قارچـــی و باکتریایی اشـــاره کرد. همچنیـن ایـجـــاد حساسـیـت پوستـــی به دلـیل مواد استفـــاده شده برای مو، ناخـــن و یا صورت از دیگر بیمـاری های شایع در آرایـــشـــگاه ها است.

پیشگیری از انتقال بیماری به وسیله تیغ هاشور

از میـان بیماری های ذکـر شده، تنــهـــا هپاتـیـــت A و B دارای درمان موثر می باشــنـد. برای بیــمـــاری ایدز و هپـاتـــیـــت نوع C هیچ واکـسن و درمانــی موجود نیـــســت. لذا ضروری اسـت برای جلوگیری از انتـقال ایـــن بیمـاری ها به موارد زیر توجه کرد:

تیــغ، سوزن هاشور، و هر ابــزاری که احتمال بروز جراحت بر پوست را دارد را در صورت امـکــان پس از اسـتـفــاده تعویض نمــایــید و در غیر ایـــن صورت به وسیـــلـه حرارت یا رفش های ضد عفونی کردن، آنـــهـــا را از آلودگــی ها پاک کنیـد.
در تمـــامی اوقات، اصول بهـــداشـت را رعــایـــت کنیـــد و از استـــفــاده اشتــراکـی ایـن ابــزار ها پرهــیز کنـیـد.
در صورتـی که به آرایـشگاه مراجعـــه نمودیــد از بهداشتــی بودن ابــزار های آرایشی اطمـینـــان حاصـــل کنید.
هرگونه اســـتــفاده با درج نام مجــله پزشکی دکــتـر سلـــام (لینک دهی مســتــقیم) مجـــاز می باشـد.

 خطراتی که با استفاده از تیغ هاشور به جان می خرید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.