خطر اخراج منصوریان بعد از باخت در مقابل تیم علی دایی / اولتیماتوم

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : نـشسـت هیـأـت مدیـره اسـتـقـــلـــال پس از شکـــسـت این تیم مقــابل سایـپا فردا برگـزار خواهد شد.با فانوس همراه باشید خطر اخراج منصوریان بعد از باخت در مقابل تیم علی دایی / اولتیماتوم

خطر-اخراج-منصوریان-باخت

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

خطر اخراج منصوریان بعد از باخت در مقابل تیم علی دایی / اولتیماتوم

فانوس : نشـــسـت اعضـــای هیـات مدیــره باشگاه اســتقلال Esteghlal بعد از شکست ایـن تیـــم مقابـــل سایپا فردا برگزار خواهد شد.
این نشـــسـت پیــرامون نتـــایـج 4 هفتـه اخــیــر تیـم استــقـــلال و عملــکرد ضعـــیف این تیـــم در هفتـه های اخـــیــر برگزار میـــ‌شود ضمـن آنـکه پیرامون مسائل مالی ایـن باشگاه و بحــث تزریـق پول به اعـضای تیم بحـث و تبـــادل نظــر صورت خواهـد گرفـــت.
فـــــانـــــوســـــ : جلســـه هیـــات مدیــره اسـتـقلال فردا در حالـی برگــزار میـ‌شود که اعـضا منتظر حضور محمد حسین قریــب در جلسه فوق هســتــند زیرا وی بعــد از نشـســت معارفـــه اعـضــای جدید هیـات مدیـره در جلسات بعدی حاضــر نشـده و بایــد دید آیــا فردا وی در نشســت فوق شرکـت خواهد کرد یا اینکـه ایـــن جلســـه مجـددا 4 نفره برگـــزار خواهـــد شد

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.