خواننده رپ معروف ایرانی در یک حادثه پدر ناتنی اش را به قتل رساند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : سـاعــت ۱۵ امـروز از طریـق مرکـــز فوریـت های پلــیســی ۱۱۰، فوت مشکوک از طریــق بیمــارســـتــانی به کلــانــتـــری ۱۴۵ ونک اعـلـام شد.با فانوس همراه باشید خواننده رپ معروف ایرانی در یک حادثه پدر ناتنی اش را به قتل رساند

خواننده-رپ-معروف-ایرانی-در-یک-حادثه-پدر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

خواننده رپ معروف ایرانی در یک حادثه پدر ناتنی اش را به قتل رساند

فانوس : با حضور ماموران در بیــمـارستان و انـجام تحقیقـات اولیه مشـــخص شد، پیـرمردی ۶۶ ساله به علـت اصـابـــت جسم سخـــت به ناحـیه سر و شکـــســـتـــگی جمجـمـه فوت کرده اســت.

با تشــکــیـل پرونده مقدماتــی با موضوع فوت مشکوک و به دسـتور بازپرس شعـــبه سوم دادســرای ناحـیه ۲۷ تهــران، پرونده در اخـتـیار اداره دهم قرار گرفــت.

فـــــانـــــوســــ : متوفی قبل از مرگ خود در اظــهـــاراتش عنوان داشـته بود که توسط پسر همـــســـرش به نام “ح” 24 ساله مورد ضرب و جرح قرار گرفـــتــه است.

همزمان با ارجاع پرونده به اداره دهـم مظـــنون پرونده، در ساعــت ۱۵ به کلانـتری ۱۴۵ ونک مراجـعــه و خود را به ماموران معرفــی کرد. با انـــجـــام همـــاهنگی قضایی “ح” به اداره دهـــم منتـــقل شد؛ متهــم در تحـقیــقات اولیه منکـــر هرگونه درگـیـری با مقتول و ضرب و جرح وی شده است.

فانوس : متهــم در اظــهاراتش ادعـا کرد: روز 24 مرداد زمانی که وارد خانه مادرم در خیـابـان شیخ بهـایی شدم، متوجه شدم که مادرم با همـسرش (متوفی) درگــیـــر شده؛ من فقط مادرم را برداشـــتم و از خانــه خارج شدم و اطلـــاعــی از ضرب و جرح متوفی و علـت مرگش ندارم.

فانوس : سرهنگ کاراگـاه حمـید مکـرم، معاون مبـــارزه با جرایـــم جنــایی با اعـــلـــام این خبر گفــت: پسر همسر متوفی در حال حاضر در اخـتـیـار اداره دهم قرار داشــته و تحقیـــقـات از وی در مراحل مقدمــاتی قرار دارد.

 

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.