خواهران غریبدوقلوهای خواهران غریب در گذر زمان + تصاویر

تصاویری از الهام و الهه علی یاری بازیگران دوقلوی فیلم خاطره انگیز خواهران غریب با بازی به یادماندنی خسرو شکیبایی را در گذر زمان ببینید.

____________فانوس____________

الهام و الهه علی یاری در خواهران غریب

خواهـران غریب فیلـمـی ایرانــی به کارگردانـی کیومرث پوراحـمد و براساس کتـــاب خواهـــران غریـــب اریش کسـتــنـــر است که در سال 1374 به نمایـش درآمـــد. این فیـلـم ماجــرای دو خواهـر دو قلو بوده که می خواهد مانــع جدایی پدر(خســرو شکــیـبـــایــی) و مادر(افســانـه بایگـــان) شوند. ایـــن فیـــلم جایـــزه بهـــتـریـن کارگـــردانـــی چهاردهمـــیـــن دوره جشــنواره بیــن الملـــلـی فیـــلـم فجـر را از آن خود کرد و پر فروشتـــریـــن فیلــم سال 1374 شد. بازیگـران خردســـال و دوقلوی ایـن فیـــلم به نامــهای الـــهـــام و الـــهه علی یاری بودنـد.خواهران غریب

خواهران غریب

عکسی از الهام و الهه علی یاری بازیگران خواهران غریب

خواهران غریب

خسرو شکیبایی در کنار دوقلوهای خواهران غریب

خلـــاصــه داستان فیلــم خواهـران غریـــب:نرگس و نسـریـــن دو دختـــر دبــستانی در جشـــن مدرسه ها یکدیگر را می بیــنــنــد و پی می برنـــد که خواهران دوقلو هستـــند و پدر آهـــنگـــســازشـــان در گذشته از مادر آنـهــا که خیاطی می کنـــد، جدا شده بوده اما این ماجـرا را هرگز به آنـهــا نگـــفته بودنــد. یکــی از آنـــان نزد مادرشـان و دیگـری نزد پدرشان زنـدگـی می کرده اسـت. آنـــان تصـمـــیـم می گیرنـد تا جایشان را عوض کنــنــد، به دلیل شبـاهـــت بســیار این دو خواهـــر دوقلو پدر و مادر متوجه موضوع نمـی شوند. پدر قراراســت با همـکار و نامــزدش، ثریــا ازدواج کنــد. دختــرها تصــمـیـم می گیـرنـد ثریا را از ایــن کار بازدارنـد که پدر و مادرشان دوباره باهم ازدواج کنند، دختـرهـــا وانمود می کننـــد که گم شده انـــد تا پدر و مادر برای یافـتـن آنــهـا با یکدیـــگـــر دیدار کنـنـــد و به اجبـار با هم به دنبالـشان بگـــردند. بچـــه ها که در خانــه مادربـزرگ پنـــهـان شده انـد با همـــکاری مادربــزرگ موفق به انـجام این کار می شوند. پدر و مادر که تا صبــح با خودرو همه جای شهـــر را گشـتـه انــد، و دیــگر اخـــتـــلافات را کنـــار گذاشتـه اند، به خانـه مادربزرگ می آیــنـــد. دو خواهر باعث می شوند که خانواده دوباره شکــل بگیرد.خواهران غریب

خسرو شکیبایی در کنار دوقلوهای خواهران غریب

بازیگران فیلم خواهران غریب :خسرو شکیبایی ، افسانه بایگان ، لادن طباطبایی ، الهه علی یاری ، الهام علی یاری ، پرویندخت یزدانیان

خواهران غریب خواهران غریب خواهران غریب خواهران غریب خواهران غریب

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.