زخم

خوراکی هایی برای خوب شدن سریع زخم

برای همۀ ما پیش آمده هست که دچار زخم و یا جراحتی شده باشیم، اما سوال اینجاست که این زخمها و یا جراحتها، آیا سریع التیام پیدا کرده و یا مدت زیادی با شما همراه بوده هست.

برای اینکه زخمتان زودتر ترمیم شود این غذا ها را بخورید

تـحقــیقات نشــان داده، مصــرف درست خوراکی در بهبود زخـم ها و جراحــات بسیـــار موثر است. در ایـــن مقالـــه به چنـــد نوع خوراکــی منـــاســب در این زمــینـه اشاره شده اسـت.

غذاهایـــی که در بهبود زخـــم جراحی موثر میــباشـــند باعـث تســریــع الـــتـــیام زخم می شوند که برای افزایش سرعت بهبود زخـم هایتـــان بایـد یک رژیــم خوراکی پر پروتئین داشتـه باشــیــد

رعایـت یک برنامــه خوراکـــی صحیح و مناسـب به شمــا در الـــتـیــام هر چه سریعتر زخـم و جراحـــت کمک می نمــایــد. یک برنامــه خوراکـــی متعادل باید شامـــل تمـــام گروههـای خوراکـــی باشد، یعنـی شمــا در برنـــامــه خوراکـــی هرروز خود به مقدار کافـی از پروتئین ها، مغـــزها، میوه ها و سبــزیجـــات، محــصولات لبنی کم چرب و اسـیـــد های چرب غیـــر اشـــباع بهـــرهــگـیری نمــایـیـــد.

چرا برای ترمیم زخم هایمان به تغذیه صحیح نیاز داریم؟

وقتی جایــی از بدن زخــم میـــشود و یا دچـــار آسیب و جراحـتـــی میگـردد، بدن سیــســتم ایـــمنی را برای مبـــارزه با عفونت تحــریـک میکند. مواد مغذی موجود در غذاهــا به بازسـازی بافت های آسـیــب دیده کمـــک می نمایــند و سیستــم ایـــمــنــی را برای مبارزه با عوامـل میـکـروبی تقویت می نمــایـنـــد. به طور حتــم گزیــنـــه غذا های مناســـب در برنــامـــه خوراکی سرعـت بهــبود زخــم را افزایـــش می دهـد.

از بعضـــی از مواد خوراکـی به علـــت داشتـن مواد مغــذی خاصی غذا های بهـبود دهنــده نام برده میشود. این غذاها سرعـــت ترمــیــم زخـــمها و جراحـــات را افـزایــش داده و روند درمــان را تسهیـل می بخــشند. ایـن مواد خوراکی عبـارتنـــد از:

زخم

غذایی مفید برای ترمیم زخم ها

• مواد غذایی حاوی ویتامینC مناسـب برای ترمـیم زخــم ها

ویتـــامین سی برای سنـــتــز ماتریکـس بین سلولی بافـت ها مثل اســتـخوان، پوست، دیواره رگ های خونی و بافـــت پیوندی ضروری هسـت، همــینطور ایـن ویتامیـن اثـــرات آنتـی اکـــسیـدانی دارد و از آسیـب سلولها پیــشگیـری می نماید. مواد خوراکـی حاوی ویتــامـیـن سی عبـارتـــند از:مرکـبات، کیوی، خانواده کلـــم، گوجه فرنـگـی، خانواده کلم، انواع توت ها و ….

• مواد غذایـی حاوی ویتـــامـــیـــن A مناســـب برای بهـبود زخـــم ها
یکی از نقـش های مهــم ویتـامیــن A در بدن کمـــک به تولیـــد گلــبولهای سفید هســـت که این سلولها نقـــش مهــمــی در مبارزه با عفونت در اطــراف زخم ها را دارد. همـیـنـــطور این ویتامیــن نقـــش مهمـی در سلامـــت پوست بدن دارد.

این ویتــامــیــن نقــش آنـتـی اکـسـیــدانــی نیــز دارد و رادیـکـالهای آزاد که عامـــل مهـــمی برای آسـیــب به سلولهـــا میـبـاشـند را خنــثـی می نماید. مواد خوراکی حاوی ویتامـــیـــن A عبارتـند از:جگــر، سبزیجــات و میوه های زرد و نارنجــی مثل هویج، انـــبه، فلـــفـل دلمـه ای، سیب زمیـــنی شیـــریــن.

• مواد غذایــی حاوی اســیـــد چرب امگــا3

اســیــدهای چرب امـگـا 3 با کاهش الــتـــهـــاب نقش مهمی در افزایش سرعـت بهــبود زخـــم و جراحـات دارد. همیـــنطور این نوع از اسید چرب با کاهــش التـهـاب در مفاصـل درد را نیــز در این مناطـــق کاهش می دهـد. مواد خوراکــی حاوی اسیـــد های چرب امگــا 3 عبـــارتـــنـــد از:ماهــی سالـمون، ماهــی ساردیـــن، ماهــی قزل آلــا، ماهـــی تن، تخم کتـان، گردو، خرفه.

یک برنامـه خوراکی صحــیح در الـــتــیام هر چه سریعـتــر زخـم و جراحـــت کمـــک می نمـاید

• ترمیم زخم ها با مواد غذایـــی حاوی روی

یکـــی دیـگر از مواد مغـــذی موثر در بهـبود زخـم روی یا همـــان زیــنــک هست. روی در تقویت سیستم ایـمـــنی، تقــســـیــم سلولی، سنتــز کلاژن موثر هســـت و سرعــت بهـبود زخم و جراحـــات را افزایــش می دهد. مواد خوراکــی حاوی روی عبـــارتـند از:گوشت قرمــز، غذا های دریایی، مغزها و دانـــه ها مثل تخـــم کدو می باشد.

• مواد غذایـــی حاوی عوامل ضد التــهابـی برای تسریع بهـــبود زخــم ها

بعـــضی مواد خوراکی با داشــتـن عوامل ضد الــتــهـــابی، الـــتـــهـــاب را کاهــش داده و از ایــجاد عفونت پیشگیــری می کنـنــد و روند بهبود زخم را افـــزایــش میـدهنـد. این مواد خوراکـــی عبارتنـــد از:عســـل، آنانــاس و زرد چوبه. برای ایــن که زخـم هایتان به سرعت بهـــبود یابد ترکیب عسل و زرد چوبه را حتما امـــتحــان نماییـــد. از دیـــربـاز مصـرف موضعـی عســـل نیـز در الـتــیـام زخـم ها و جراحات بســـیـــار موثر بوده هسـت.

• با مصـــرف پروتئین ها ترمیم زخم ها را تسـریـــع ببخشــیـــد

برای ترمـیم زخم و جراحــات بدن به پروتئین بیـشتری نیاز دارد، بی شک یک رژیــم خوراکی با مقـــدار ناکافی پروتئین سرعت و شدت الـــتـــیـــام زخم را تحت تاثـیر قرار می دهد و روند بهـــبود زخــم را کنــد می نمــایــد. سعــی کنید برای افـزایـــش سرعــت بهبود زخم هایتان یک رژیم خوراکـی پر پروتئین داشــتـه باشـــید.

 برای زود خوب شدن زخم می توانید از این خوراکی ها استفاده کنید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.