خودروی فراری که در عرض 1 ساعت بر اثر تصادف به آهن پاره تبدیل شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : خودروی فراری 260 هزار دلاری درســـت یک ساعت بعد از خرید در جاده دچـار حادثـــه شد و از بیـــن رفـــت.با فانوس همراه باشید خودروی فراری که در عرض 1 ساعت بر اثر تصادف به آهن پاره تبدیل شد

خودروی-فراری-که-عرض-1-ساعت-بر-اثر-تصاد

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

خودروی فراری که در عرض 1 ساعت بر اثر تصادف به آهن پاره تبدیل شد

فانوس : بر اسـاس گزارش تلگـراف، خودروی Ferrari 430 Scuderia گرانــ‌بها فقـط یک ساعت پس از خرید به آهن‌ـپـــارهـــ‌ای بیـ‌ـــارزش تبدیـل شد.

خودروی-فراری-که-عرض-1-ساعت-بر-اثر-تصاد

فانوس : پلیس گفـت رانـــنـده در حالـی وارد جاده شد که جادثــه لغزنده بوده و خودرو بیـش از 50 متر سر خورده است.

راننده که موفق به فرار Escape شده اســت و فقط کمـــی کبودی روی صورت و بدن وی دیـده میـ‌شود گفـــت: این یک فراری بود.

خودروی-فراری-که-عرض-1-ساعت-بر-اثر-تصاد

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.