یک دختر نوجوان دقایقی پیش خودرا از پل قویون ارومیه پایین انداخت اما به طرز معجزه آسایی نجات یافت.
  خودکشی دختر دبیرستانی

خودکشی دختر دبیرستانی در ارومیه از بالای ساختمان + عکس

یک دختر نوجوان دقایقی پیش خودرا از پل قویون ارومیه پایین انداخت اما به طرز معجزه آسایی نجات یافت.

به گزارش فانوس : هنوز مشخص نیست دقیقا این دختر نوجوان برای چه دلیلی خودکشی کرده است .

اما چیزی که مشخص است این است که عمر او به دنیا بوده و به طور کاملا عجیبی بعد از پرت شدن از ارتفاع هنوز زنده مانده است .

مردم بعد از دیدن این صحنه با اورژانس تماس گرفتند و امدادگران این دختر نوجوان را به بیمارستان منتقل کرده اند .

خودکشی دختر دبیرستانی

 خودکشی دختر دبیرستانی – یک دختر نوجوان دقایقی پیش خودرا از پل قویون ارومیه پایین انداخت اما به طرز معجزه آسایی نجات یافت.

به گزارش فانوس : هنوز مشخص نیست دقیقا این دختر نوجوان برای چه دلیلی خودکشی کرده است .

اما چیزی که مشخص است این است که عمر او به دنیا بوده و به طور کاملا عجیبی بعد از پرت شدن از ارتفاع هنوز زنده مانده است .

مردم بعد از دیدن این صحنه با اورژانس تماس گرفتند و امدادگران این دختر نوجوان را به بیمارستان منتقل کرده اند .

 

خودکشی دختر دبیرستانی,عکس دختر ربیرستانی,عکس دختر دبیرستانی,عکس خودکشی دختر دبیرستانی,عکس دختر نوجوان,داستان دختر دبیرستانی,داستان دختر مدرسه ای,داستان سک۳۰ دختر دبیرستانی

مطالب مرتبط