خوراندن اسید به مسئول شبکه بهداشت هیرمند!

خوراندن اسید به مسئول شبکه بهداشت هیرمند!

به گزارش مجله خبری سرگرمی فانوس، خوراندن اسید به مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند توسط افراد ناشناس خبر عیب و تکان دهنده ای است که صبح امروز منتشر شده است.

مردان ناشناس به مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند اسید خوراندند

افـــراد ناشنـــاس به اجبــار اسیـــد به خورد مسول شبکــه بهـــداشـــت دادنـــد در ادامـــه توضیـحـاتـــی در خصوص ایـــن اتفــاق هولنـــاک از زبــان ریـــیــس دانشـگاه علوم پزشـــکـــی بخوانیـــد.

نصـــیـری ریـیـــس دانـــشگاه علوم پزشکـــی زابـــل گفت :پـــس از گذشــت چنـــد ساعت پیکـر نیمــه جان مسئول حراســت شبـــکه بهداشـــت در انتــهـــای خیــابان آیـــت اللـــه بختـــیــاری زابـــل پیـــدا شد.

نصیری تصریح کرد:پـــیکـــر نیمه جان وی در حالی پیـــدا شده که در اقـــدامـی کامـلا نادر اســـیـــد به او خورانده انـــد.

ریـــیـــس دانـــشـگاه علوم پزشکی زابـــل ادامـه داد:به دلـیـــل وخاومت حال مسئول حراســـت شبـــکه بهداشـــت، هم اکنون در بیمـــارستـــان تحـت مداوا می باشـــد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.