خوردن جیرجیرک توسط سیرجانی ها و جنجالی که در شبکه های اجتماعی به راه انداخته

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : این روزها گزارش کوتاه یک روزنــامه محــلی و تصـاویر آن از سنت خوردن جیرجیرک بهـاره در سیرجان کرمـــان بازتاب زیادی در شبکـــهـــ‌ـــهای اجـتمـاعــی داشـتـه و تقریبــاً گروهی و کانـــالـــی نیـســت که آنجـا حرفـــی از جیــرجــیـرک خوردن نباشد.با فانوس همراه باشید خوردن جیرجیرک توسط سیرجانی ها و جنجالی که در شبکه های اجتماعی به راه انداخته

خوردن-جیرجیرک-سیرجانی-ها-جنجالی

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

خوردن جیرجیرک توسط سیرجانی ها و جنجالی که در شبکه های اجتماعی به راه انداخته

مجله اینترنتی فانوس : سنــتــی که نه تنها در سیرجـان بلـــکـه در بسیاری از مناطق جنوب و جنوب شرقــی رواج دارد. سیـــرجانــی‌ـــها در اصـطــلـــاح محلـی به جیـرجیرک، «جرووک» می‌ـگوینــد و در قالب مصـــرف دارویی یا به‌ــعـــنوان تنـــقلـــات از آن اسـتـفاده می‌ـــکنـنـــد.

یــکــی از روستایـــیـــان سیرجـان که دســتـــی در گرفـــتــن جیرجـــیرک دارد می‌ـگوید: «از زمــانی که یادم میــ‌ـــآیـــد خانواده ما در فصل بهــار جیــرجــیرک می‌ـــخوردند. خواص خیـــلی زیــادی دارد. برای نفــخ و کمـردرد و پادرد خیلی خوب اسـت. الــبته الــان بچـــهـ‌ـهـــای ما خیــلی علاقــهـ‌ــای به خوردن آن نشان نمیـــ‌دهـــند. در شهــر هم مثل قدیــم مشـتری ندارد امــا باز هم چنــد گونی می‌ــفروشیــم.

خوردن-جیرجیرک-سیرجانی-ها-جنجالی

فانوس : خـــانمـی که مقابل بازار Store سنتـی دوقلوی سیرجـان درحـــال خریــدن جیرجــیرک است میــ‌گوید: «خوردن جیـــرجـیــرک هیچ مشـکــلـــی ایـجـــاد نمـــیـــ‌کـند. ما جیـــرجیرکــ‌ـهــا را زنــده توی آب می‌ریـزیم که بمیرنـــد، بعد حدود 5 دقـیقــه میـ‌جوشانیم و آب کش می‌کـنیــم. بعـد دســـت و پا و بال‌ها را جدا می‌کنــیــم و توی تابـه برشته میــ‌کـــنیـــم. نمـــک و کمــی آبـلیـمو هم اضـــافـــه میـ‌ـکـنــیـــم تا حسابــی خوشمزه شود.»

فــــــانــــــــوســـــــ : مـراجـــع دیــنی پاســخ کامـلـــاً شفــافی در مصــرف جیـرجـــیرک مطـــرح کردهــ‌انـــد. این حشـره از خانواده سوسک‌هاســت و طبـق فتـاوای همــه مراجع تقـــلــید خوردن حشـرات حرام اســت.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.