داعشی ها در اقدامی غیر انسانی گوشت بچه بی گناه را به مادرش خوراندند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : یـک سیاستـ‌مــدار عراقــی می گوید گروه تروریســـتی داعش در اقــدامی غیــرانســانی گوشت کودک یک سالهــ‌ را به مادر ایـــزدیــ‌ــاش خورانـد.با فانوس همراه باشید داعشی ها در اقدامی غیر انسانی گوشت بچه بی گناه را به مادرش خوراندند

داعشی-ها-اقدامی-غیر-انسانی-گوشت-بچه-ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داعشی ها در اقدامی غیر انسانی گوشت بچه بی گناه را به مادرش خوراندند

به نقــل از دیــلی میل، یک سیـــاسـتـــمدار عراقـــی به نام «ویان دخیل» در مصـاحــبـه با یک شبــکــه مصـــری اعـــلـام کرد: یکی از زنــان ایـزدی که به اسارت گروه تروریستی داعـش ISIS در آمده بود و ما او را نجـــات دادیــم گفــت گروه تروریـستــی داعـــش وی را مجبور کرده اســـت گوشت فرزنــد یک سالــه‌اش را بخورد.

فانوس : ایـــن سیاستـــمدار عراقی در ادامـــه افزود: گروه تروریـســتی داعــش به این برده جنــســـی خود به مدت سه روز غذا و آب نداده بود. امــا پس از سه روز، تروریســتـها یک بشــقـــاب برنـج و گوشت برای وی آوردند. این زن ایـــزدی که به شدت گرســنه بود مشــغول خوردن غذا شد و زمـــانـــی که غذایـش تمـام شد، تروریـــستـــهــا به وی گفتند: «ما آن کودک یک سالــه‌ـای که از تو گرفـته بودیم را پخــتیــم و گوشت آن را به تو دادیــم.»

فــــــــانــــــــوســـــــــ : گروه تروریــســتی داعـــش که از حدود سه سال پیـــش بخشــ‌های شمـــالـــی عراق را به اشــغـــال خود در آورده اســت، جنایتـ‌ـهــای بی‌رحمــانهـ‌ای علـــیه بشـــریــت و بخـــصوص زنـان انــجام داده است. در سال 2014 گروه تروریسـتی داعــش زنــان ایـزدی را به اسارت گرفـت و آنـــهــا را به عنوان برده جنسی به فروش گذاشت. گزارشـ‌ـها حاکــی از آن اسـت که همــ‌ـــاکــنون 3000 زن ایــزدی در اســارت ایـــن گروه تروریــستــی هستند. در سال 2015، گور جمـــعی تعــداد زیادی از ایـن زنـــان کشف شد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.