مجله اینترنتی فانوس : دانلود سخنرانی استاد رائفی پور “محرم ۹۵” شجره ملعونه

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "محرم 95" شجره ملعونه shia muslim         

۱۶ الی ۲۱ مهر ۹۵ (به روز رسانی می شود)

صوت ها

شب اول سخنرانی محرم ۹۵-۱۱٫۵ MBدانلود فایل
شب اول سخنرانی محرم ۹۵-۳۸٫۳ MBدانلود فایل
جلسه دوم محرم ۹۵-۸٫۵MBدانلود فایل
جلسه دوم محرم ۹۵- ۲۸٫۲ MBدانلود فایل
جلسه سوم محرم ۹۵-۳۷٫۸ MBدانلود فایل
جلسه سوم محرم ۹۵- MB-11.4دانلود فایل
جلسه چهارم محرم ۹۵- MB-46.0دانلود فایل
جلسه چهارم محرم ۹۵- MB-13.7دانلود فایل
جلسه پنجم محرم ۹۵- MB-35.5دانلود فایل
جلسه پنجم محرم ۹۵- MB-10.6دانلود فایل
جلسه ششم محرم ۹۵- MB-34.4دانلود فایل
جلسه ششم محرم ۹۵- MB-10.3دانلود فایل
مطالب مرتبط