دختر ساده لوحی که عکس های لختی اش را برای دوست پسرش فرستاد و …

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : رابــطـــه های نامتـــعارف دختر جوان در اصـفهــان زندگی او را تا مرز نابودی کشــانــد.با فانوس همراه باشید دختر ساده لوحی که عکس های لختی اش را برای دوست پسرش فرستاد و …

دختر-ساده-لوحی-که-عکس-های-لختی-اش-را-برا

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

دختر ساده لوحی که عکس های لختی اش را برای دوست پسرش فرستاد و …

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکنا، دخـتـــر 22 سالـــه ای به نام مهـــشــیــد که از سوی چند جوان در شبـکـه های اجـــتماعـی مورد تهدید قرار گرفـتـــه و برای شکایـت به پلیس فتـــای استان اصفهان آمده بود، عملـــکـرد بد خود در ارتــباط با افــراد غریبه و نامحرم را باعث به وجود آمـــدن این وضعیـــت عنوان کرد.
سارا که مدام اشک می ریــخـــت گفت: پدرم یک کارگـــر ساده و مادرم هم خانه دار اســت، آنها به دلـیل فاصلــه سنی زیادی که با من داشـــتـــنـــد هرگز نمـــی توانسـتنـــد مرا درک کنـــنـــد و به همیـــن منـــظور هم هیچ گونه نظارتـــی بر روی رفت و آمدهــای من نداشتنــد و مرا آزاد گذاشــتـند تا با هرکس که می خواهم ارتــبـــاط دوستــی داشـــته باشــم.
او ادامـه داد: همیـــن باعث شد که از 15 سالـگــی به کشیـــدن قلیان و تفریحات ناســالم و ارتـبــاط دوستـــی با افــراد غریـــبـه و پســران نامـحرم رو بیاورم.
فانوس : در همــیــن رفت و آمدها بود که با آرش دوست شدم، دوستی من و آرش بسیار صمـیمــی شده بود تا جایی که با هم مرتـب به پارک و سیـــنـمـــا و شهـربـازی می رفــتــیم و کم کم به هم علاقــمند شدیـم تا ایـــنـــکـه او به من پیـــشــنـهـــاد ازدواج داد و من هم قبول کردم .
چند روز بعـد که در شبکه اجــتماعی تلـــگرام Telegram با هم در حال گفـت و گو بودیــم آرش ناگـهـان از من درخواسـت عجیبی کرد او از من خواسـت که چنــد تا از عکس های شخـــصـی و بدون حجـــابـم را برایش بفــرســـتم و دلیلــش هم ایـن بود که چون می خواهــد با من ازدواج کنـــد می توانـــد مرا بدون پوشش ظاهـری ببـیـند. من که از تصـمــیم آرش برای ازدواج خیلـــی مطمئن بودم و به او اعـــتمـــاد کامــل داشــتم چند تا از عکـــس های بدون پوشش و حتی برهنه خود را برایش ارسال کردم.

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

دختر ساده لوحی که عکس های لختی اش را برای دوست پسرش فرستاد و …

فانوس : یک هفــته بعـد از ایـن کار متوجه شدم که آرش به من خیـــانــت بزرگــی کرده و عکــس های مرا به چهارنفـر از دوستــانـش ارســـال کرده اســـت.
حالا این چهار نفــر مرتب در تلـــگـرام برایم مزاحـــمــت ایـــجاد کرده و مرا تهـــدیـــد می کنـند که اگـــر به خواسته آنـها تن ندهم عکـــس هایــم را برای خانواده ام ارسـال کرده و موضوع ارتــبـاطــم با آرش را به پدر و مادرم خواهـنـد گفــت.
من با حمـــاقتی که مرتـــکـــب شدم باعـــث شدم که حالا اسـیـر تهــدیــد های این چهـار جوان شیطان صفـت شوم حالا نمـــی دانم که چطور از دســـت آنها خلاصی پیـدا کنـم، تو را به خدا به من کمـک کنـیــد!
ای کاش برای ارتــباطم با دیـــگران حد و مرزی قائل می شدم و با ارتـباط های نامـــتعـارف و دوستـــی با افـــراد غریــبه زنــدگـیــم را ایـن طور نابود نمــی کردم.
فـــــانـــــوســـــ : پس از اظـهارات این دختــر جوان، موضوع از طریق کارشــنـــاســان پلــیس فتای اسـتان مورد پیگـیـری قرار گرفتــه و هر چهار جوان تهدید کنـنده دســتگـــیـــر و به همـراه مدارک و مستـنـدات لازم در خصوص تهدیـدهای آنــهــا با تشکـــیـــل پرونده جهت سیــر مراحـل قانونی تحویل مراجع قضـایــی شدند.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.