دراکولا حشره ای خطرناک در شمال کشور که نه نیش میزند و نه گاز می گیرد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : دبـــیـر ستاد مرکــزی اطـلاع‌ـرســانی داروها و سموم گفت: حشــره دراکولا در مناطق شمالـــی ایران بســیــار شایع اســـت و سم ناشی از ترشـحات ایــن حشره میــ‌توانــد عوارض جداناشــدنــی را در فرد ایـــجاد کنـــد.با فانوس هماه باشید دراکولا حشره ای خطرناک در شمال کشور که نه نیش میزند و نه گاز می گیرد

دراکولا-حشره-ای-خطرناک-شمال-کشور-که-ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراکولا حشره ای خطرناک در شمال کشور که نه نیش میزند و نه گاز می گیرد

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکـــنـــا، یســنــا به‌ـــمــنش، دبیــر ستـاد مرکــزی اطلاع رسـانـــی داروها و سموم در خصوص خطرات گزش حشـــره دراکولا در ایـــران گفت: حشــره دراکولا کامـلــاً شبـیـــه مورچه و کمـــی بلـنــدتـــر و کشـــیـده‌ــتر است و بدنــش بهـــ‌ــطور یک درمـــیان به رنگ سیاه و مایـــل به قهوه‌ــای است.

فانوس : حشــره دراکولا نه نیش میـــ‌ـزنـد و نه گاز میــ‌گـــیـــرد بلـــکه ترکیبات سمــی و محرکی را ترشــح میـــ‌کـند که باعـث ایـجاد زخم در محـــل عبور خود از روی پوست شده و منـجر به صدمات بافتی، زخـــم و تاول میـــ‌ـشود.
وی درخصوص علــائم ترشـح ناشی از حشره دراکولا بر روی بدن افزود: ترکیـــبــات سمی و محرک ترشحـــات ایـــن حشــره بهـ‌ـــصورت قرمـــزی به همــراه تاول و یا جوش‌هـــای کوچک همـراه با خارش و در انـــتــهــا ورقـــه شدن و پوستــه‌پوسته شدن پوست اســت. با وجود آنکـه این حشـــره فاقــد نیـــش زدن و گزیــدگــی است ولی به‌ـــراحتی همان کار گزیــدگــی را انــجـــام میــ‌ــدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراکولا حشره ای خطرناک در شمال کشور که نه نیش میزند و نه گاز می گیرد

فانوس : دبـیــر ستـــاد مرکزی اطلاعـــ‌ـرسانی داروها و سموم خاطـــرنـــشان کرد: این حشـــره در نقاط شمالــی ایـران و در فصل تابـســـتان با شروع گرمــی هوا شیوع پیـدا میــ‌ـــکــند. نام محـــلی حشره بند است و مسیــر حرکت حشـره یا موضعــی که آغـــشته به سم و ترشـــحات حشـره میـ‌ــشود اغــلـب در نواحی سر، صورت و یا دست است. بنــابــراین تأـکید می‌ــشود از کشــتــن Killingحشــره بر روی پوست جداً خودداری شود. همــچنـــیـــن زخم ناشــی از سموم این حشره خودبـــخود بهبود میـــ‌یــابـد ولی می‌ـــتواند بسیار آزادهنده و همـــراه با درد باشـد.

فـــــــانـــــوســـــــ : وی در خصوص اقـــدامــات و کمک‌ـهــای اولیـــه در گزارش دراکولا بیــان کرد: درمان قطـعی برای سم حشـره دراکولا یا بنـد وجود ندار و عارضه بعــد از مدتی خودبـخود خوب می‌ـــشود. له شدن حشـره دراکولا یا بند روی پوست و یا خارانـدن پوست سبب انتشار سم و تشــدید زخـم‌ـــهای روی پوست خواهـد شد. برای تخــفیف عارضه پوستی سم حشـره دارکولا، میـــ‌توان در ساعـــات ابـتــدایــی با آب و صابون معمولی محــل عارضــه را شســـتــشو داد و با الـکـــل سفید ضدعفونی کرد. با تمیـــز نگـه داشــتـن محل عارضـــه می‌توان از بروز مشـکـــلات ثانویه از جمـــله عفونت‌ــهـای باکتـــریایی جلوگیـــری کرد همـچـنیــن هرچـه پوست مرطوب‌ـــتــر باشـــد شدت عارضه بیشــتــر اسـت.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.