در اتفاقی عجیب پروازهای کل ایران به یکباره قطع شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : تـــمامــی پروازهاى ایران به دلــیل اشـــکال فنـــى در رادار مرکـز کنــتـرل فضـاى کشور، متوقف شد. نقص فنــى در رادار سنتر تهـــران در حال پیگــیـــرى و رفـــع اشکـال است.با فانوس در ادامه این خبر جنجالی همراه باشید در اتفاقی عجیب پروازهای کل ایران به یکباره قطع شد

در-اتفاقی-عجیب-پروازهای-کل-ایران-به-یکب

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ

در اتفاقی عجیب پروازهای کل ایران به یکباره قطع شد

فانوس : هم اکــنون اخــبـارى مبــنـــى بر توقف پروازهــاى فرودگــاه مشـهد منـتشـــر مى شود که دلـــیـل آن همیـن نقـص فنـــى ست و مربوط به همه پروازهاسـت و تنــهـا مخــتــص فرودگـاه مشـهد نیست. نقص فنى در رادار سنتر تهران در حال پیـــگیـــرى و رفع اشکـال است.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.