53 نفر اعم از کیف قاپ، زورگیر، جاعل، اراذل و اوباش و مال خر که در قالب 6 باند فعالیت می کردند،توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شدند.

 

دستگیری باندهای سرقت و زورگیری (عکس)دستگیری باندهای سرقت و زورگیری (عکس)

دستگیری باندهای سرقت و زورگیری (عکس)

دستگیری باندهای سرقت و زورگیری (عکس)

دستگیری باندهای سرقت و زورگیری (عکس)

دستگیری باندهای سرقت و زورگیری (عکس)

دستگیری باندهای سرقت و زورگیری (عکس)

دستگیری باندهای سرقت و زورگیری (عکس)

دستگیری باندهای سرقت و زورگیری (عکس)

دستگیری باندهای سرقت و زورگیری (عکس)

دستگیری باندهای سرقت و زورگیری (عکس)

دستگیری باندهای سرقت و زورگیری (عکس)

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.