دعوای عادل غلامی و محمد موسوی در تمرین تیم ملی والیبال

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مدافــع تیم ملی والیبال تمــریـــن ایـن تیم را به حالــت قهر ترک کرد.با فانوس همراه باشید دعوای عادل غلامی و محمد موسوی در تمرین تیم ملی والیبال

دعوای-عادل-غلامی-و-محمد-موسوی-در-تمرین-ت

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ

دعوای عادل غلامی و محمد موسوی در تمرین تیم ملی والیبال

فانوس : عادل غلــامـی در تمــرین امـــروز (یکـشـنبه) تیـــم ملـــی والیــبــال با محـــمد موسوی دیـــگـــر ملـی‌ـــپوش کشورمـــان به مشـاجـــره و درگیری لفظـــی پرداخــت و در نهایـت با در آوردن پیراهــنــش، تمریــن تیـــم را به حالــت قهر ترک کرد.

در این بیـن وساطـــت سرپرست تیـــم ملــی هم نتوانســت مانع قهـر غلامی شود.

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.