نیش حشرات

دفع نیش حشرات با برگ ریحان

نتایج بررسی ها حاکی از آن است که برگ ریحان حاوی ترکیب های شیمیایی است که می توانند در درمان خارش ناشی ار نیش حشرات موثر باشند.در این مطلب از بخش سلامت و پزشکی فانوس با ما باشید.

_____________________________فانوس_____________________________

برگ ریحان درمان کننده بی نظیر برای گزیدگی نیش حشرات

اغلــب اوقات لحـظه ای که پشــه ما را نیش می زنــد، متوجه آن نیستـــیم اما عوارض آزاردهــنـده و خارش های مکررِ متعــاقـب آن، خصوصا برای بچــه ها واقـعا کلـافـه کنـنـده اسـت.معمولا در فصـــل تابــســـتـان با گرم شدن هوا، مزاحــمت های پشـه ها برای انسان ها بیـــشـــتـر می شود، بنــابــراین باید به دنبـال راه هایـــی برای مقـابلـه با گزش نیـــش حشـراتو درمــان های خانـگی ناشـــی از خارش آن باشـــیـــم.

یک محــقق طب اســلامـــی در چهارمـحـــال و بخــتیاری گفـت:برگ ریحان درمان کنـــنده بی نظـــیـــر برای گزیـدگـــی ناشی ازنــیـــش حشرات اســـت.

واکـنــش های موضعـی پس از نیش حشرات معمولا به مداخلـــه حرفـــه ای نیاز ندارنــد، امـا اگــر این واکـنــش ها با درد تا تورم شدیدی همراه باشـنــد که فعـالـیــت های عادی بدن را مخــتــل کنند یا مانع از خواب عادی شوند، حتـــمــا بایـــد به پزشــک مراجــعه شود.

نیش حشرات

درمان نیش حشرات با برگ ریحان

وی با اشاره به اینـکه افــراد در سفـرهـــای تابسـتانی مراقب گزش حشــرات باشــنـــد، افزود:برگ ریحــان درمـان کنـنده بی نظـــیـــر برای ناراحـــتـــی های حاصــل از نیش حشـــرات اســت و کافی اســـت که محـل گزش حشـرات را با برگ ریـــحــان ماساژداد تا خارش و درد برطـرف شود.

افرا تصریـح کرد:استفاده از روغن زیتون، کمپرس سرد، مصـــرف سیاهـدانــه و مخـلوط عســل وجوش شیـریـن نیز موجب کاهـــش درد محـل گزیـدگــی می شود.
ایـــن محقق طب اسلــامــی کهــیـر در قسمــت های مخــتــلـــف بدن، تورم در صورت، تنگـــی نفـــس یا خس خس سیـنــه، اخـتلال در بلعـــیـــدن و سرگـیـجـــه خفیـــف را از علایم حاد گزیدگـی حشــرات دانـسـت و گفــت:خارش نیز از علـائم شایــع بر اثر گزیــدگی حشـرات است.

وی خاطرنـشان کرد:آنــتـــی هیـــستامـــین ها و بی حس کننده های موضعـی، گزیـــنــه های مناسبی برای تسکـــیــن فوری و موقتـــی خارش هســـتــنـــد، اما کرم هیــدروکورتیــزون دارای اثــرات پایــدارتری اســت.

 روشی ساده و راحت برای درمان کردن خارش ناشی از نیش حشرات

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.