پدر بنیتا

دق کردن پدر بنیتا 8 ماهه صحت دارد؟

به تازگی خبری مبنی بر دق کردن پدر بنیتا منتشر شده بود که حسن قلعه نویی پدر بنیتا این شایعه را تکذیب کرد.در ادامه این مطلب از بخش خبری مجله فانوس با ما باشید.

___________________فانوس___________________

خبر فوت پـدر بنیتا تکذیب شد

از صبح روز چهـارشــنبـــه خبری مبــنــی برایـن که «پدر بنیـتـــا از غم از دســـت دادن فرزنـــدش دق کرده و جان خود را از دست داده است» در فضـای مجازی انتشـــار یافــت. اعــلـــامیـه ای نیـــز در این خصوص با عکس وی منـتشر شد که خبـر از مراســـم ترحـیم ویی می داد.

حسـن قلـعه نویی پدر بنــیـــتا این شایـعه را تکذیـب کرد. حسن قلــعـــه نویی (پدر بنیـتــا) افـــزود:متـــاســـفـانــه مردم از واقعـــه اصـلـــی فاصله گرفتــه و مدام به شایع پراکنـی می پردازنــد.

بنیتا

تکذیب خبر فوت پدر بنیتا

وی افـزود:قرار بود قاتــلـان دخـــترم در عرض 10 روز قصاص شوند اما هنوز هیـــچ خبری نشـده و هیچ کس پیــگـــیــر این امـــر نیـــست.

پـدر بنیتا : قاتلان دخترم در عرض 10 روز قصاص شوند؛ اما …

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.