دلایل انتخاب زیورآلات نقره ای برای آقایان

دلایل انتخاب زیورآلات نقره ای برای آقایان

رنگ نقره ای (خاکستری) باعث می شود، آن  را با هر لباسی ست کنید ، به همین خاطر است که آقایان از این رنگ بیشتر در پوششان استفاده می کنند.با ما در بخش مد مجله فانوس همراه باشید.

• زیورآلات ساخته شده از نقره به علت استحکام بالا، قابلیت استفاده روزانه را داشته  و شما می توانید از آن برای مدتی طولانی استفاده کنید بدون اینکه تغییری در آن بوجود آید.

• رنــگ خنــثــی نقــره (خاکــســتــری) باعــث می شود، آن را با هر لبــاســی ست کنــیــد. همــچنــیــن با توجه به رنــگ خنــثــی آن می توانــیــد آن را به همــراه حلــقــه عروسی تان اســتــفــاده کنــیــد بدون آنــکــه کوچکــتــریــن ناهمــاهــنــگــی در ظاهــر شمــا بوجود آیــد.

• سعــی کنــیــد هنــگــام تهــیــه زیورآلــات نقــره ای از نقــره اســتــرلــیــنــگ که ۹۲ــ٫ــ۵ درصــد آن را نقــره خالــص تشــکــیــل داده اســت خریــداری کنــیــد. ایــن نقــره علــاوه بر کیــفــیــت دارای قیمــت مناســبــی نیــز می باشــد.

• زیورآلــات نقــره ای در مدل ها و طرح های مختــلــفــی در دســتــرس می باشــد و ایــن یک شانــس بزرگ برای آقــایــانــی اســت که قصــد انــتــخــاب گردنــبــنــد، دســتــبــنــد و یا انــگــشــتــر را دارنــد.

• معمولا زیورآلــاتــی که با نقــره تهــیــه شده انــد دارای قیمــت مناســبــی هســتــنــد الــبــتــه اگــر از سنــگ های خاصــی برای تزیــیــن آن اســتــفــاده نشــده باشــد. بنــابــرایــن نقــره انــتــخــابــی اقــتــصــادی برای آقــایــانــی اســت که قصــد اســتــفــاده از زیورآلــات را دارنــد.

زیورآلات نقره بهترین انتخاب برای آقایان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.