دولت روحانی برای تیم حفاظت احمدی نژاد حکم تخلیه گرفت

دولت بهار مدعی شد ، نهاد ریاست جمهوری دولت حسن روحانی حکم تخلیه ساختمان محل استقرار تیم حفاظت دکتر احمدی نژاد در کوچه هدایت میدان ۷۲ نارمک را گرفته و هم اکنون در حال تخلیه است!با فانوس برای خواندن ادامه مطلب همراه باشید دولت روحانی برای تیم حفاظت احمدی نژاد حکم تخلیه گرفت

دولت روحانی برای تیم حفاظت احمدی نژاد حکم تخلیه گرفت
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

فــــــ ــانــ ـــــوســــ ـــــ : بنا برادعای دولت بهار ، نهاد ریاست جمهوری دولت حسن روحانی حکم تخلیه ساختمان محل استقرار تیم حفاظت احمدی نژاد در کوچه هدایت میدان ۷۲ نارمک را گرفته و هم اکنون در حال تخلیه است! منبع: العالم

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

Funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.