دونالد ترامپ

جو گیر شدن دونالد ترامپ با دیدن خبرنگار زن

دونالد ترامپ برای تبریک به انتخاب نخست وزیر همجنسگرای ایرلند تماس تلفنی برقرار کرده بود که وسط صحبت هایش توجهش سمت خبرنگار زن جلب شد و باقی حواشی که واکنش ها را دوباره به راه انداخت.در ادامه تصاویری از این ماجرا را مشاهده خواهید کرد.

____________________________فانوس____________________________

چشم چرانی دونالد ترامپ سوژه شد

رئیس جمـهور آمـریـکـا در حال گفتـگوی تلفـنــی با نخســت وزیــر جدیـد ایرلند ناگهـــان با رفتـــاری الـبـتـه نه چندان دور از انـــتـظار مســیر توجهات را تغیــیـر داد، نگاه و رفتار او با یکـی از خبـرنـگـاران زن حاضر در اتـاق تکــرار رفتاری بود که سالـــهـاســت در این کشور به آن شهــرت دارد چشم چرانی و ناتوانی در کنــترل احـســاسـاتش با دیــدن زنان.

 در حالیـکـــه جملـــات خود را برای تبریک به بهـــانـــه انـتصاب “لیو وردکار”به عنوان نخســت وزیـر جدید ایــرلــنــد را پشــت تلــفن تکـرار می کرد به او گفـت که تعدادی از خبـــرنـــگــاران کشور شمــا (ایرلـنـد) در اتــاق او حاضر هستـــند در همـیـن حین ناگـهـان میــان صحــبــت هایـــش یکـی از خبـرنـــگــاران زن را صدا زد و به او گفت :”تو اهل کجــا هسـتــی؟ بیا ایــنـــجـا”.

دونالد ترامپ

دونالد ترامپ دونالد ترامپ دونالد ترامپ

تصاویر منتشر شده از رفتار نامناسب دونالد ترامپ با خبرنگار زن ایرلندی

خــبرنگـــار زن به نام “کایـتـــریونیا پری” که انتـظــار چنـیـن رفتــاری را نداشت بعد از اطمـینان از ایـنـکه فرد مورد نظـر رئیس جمــهور آمریـکــا خود اوست کمــی جلوتر رفت و در حالــیـکه سعــی داشت لبخـــنــد خود را حفــظ کنـد لحظــاتـی کنار میـــز ترامـپ ایسـتــاد.

در همـین حیـــن ترامـــپ به نخـــست وزیر جدیــد ایرلـــند گفت :ایــنـــجــا خبــرنـــگــاران زن زیـبایی حضور دارنـد که یکـی از انـها لبـخنـــد جذابی روی صورتش اســـت ، من مطئنم او با تو رفــتار خوبی خواهد داشـــت.

“کایــتــریونیـــا” دقایــقـــی بعــد فیــلم ایـــن رفتـاری که آن را “عجـیــب و غریـب” خوانده بود منـــتـــشـــر کرد و با لحنـــی نه چندان رضایـت بخـــش از برخورد رئیس جمهور آمـــریــکـا یاد کرد.همانطور که انتظار می رفـــت کاربران یوتیوب به سرعت به ایـــن رفتــار واکــنش نشان دادنـــد .

دونالد ترامپ

عکس خبرنگار ایرلندی که نظر دونالد ترامپ را به خود جلب کرد

ســیاسـتـــمـدار 71 سالـــه که علـی رغـــم مخــالــفـت های مردم آمریکا توانــســـت رئیس جمـــهور ایـــن کشور شود با گفــتن جملـــه ” من شرط می بندم که ایـن خانــم زیـبــا با شمـا خوب رفـــتار می کنـد” به نخست وزیر ایــرلند به نوعی اعـضــای یوتیوب را مجـــبور به عذرخواهـــی کرد.

یکــی از کاربران یوتیوب نوشت :خانـم پری من به عنوان یک زن آمریــکــایـــی از شمــا عذر خواهی می کنم . رفــتــار رئیس جمهور ما عجــیــب و نامناســـب اســـت.

یکی دیــگر از شهروندان آمـریـکــایـی نیــز نوشت:متـاسفم که رئیس جمـهور ما این گونه رفـــتـــار کرده است.

خبرنگار زن ایرلندی که نظر رئیس جمهور آمریکا را جلب کرد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.