دی بی کوپر فردی که هنوز با دویست هزار دلار تحت تعقیب است

مجلــــه اینترنتی فــــــانـــــــوس : در ٢۴ ام نوامبر ١٩٧١، یک فروند هواپیمای بوئینگ ٧٢٧ بــــا محموله ای از اسکناس در مسیر پورتلند اوریگان آمریکا در حال پرواز بود که توسط تبهکاری مرموز به نام «دی.بی.کوپر» دزدیده شــــد.با فانوس همراه باشید دی بی کوپر فردی که هنوز با دویست هزار دلار تحت تعقیب است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دی بی کوپر فردی که هنوز با دویست هزار دلار تحت تعقیب است

فــــــــانـــــــــوســـــــــ » همونطور که میدانیــــد، هواپیمای ٧٢٧ از جمله هواپیماهایی است که دارای درب و پله ای در قسمت عقب خود می باشد. باز کردن و بستن این درب وقتی هواپیما بر روی زمین است بـــــگونه ای طراحی شده بود که هم عوامل زمینی از بیرون هواپیما و هم مهمانداران از داخل هواپیما میتوانستند اقدام به باز و بستن این درب بکنند.

این طراحی که در آن زمان بسیار نو بود، در طــــرحهای بعدی هم تکرار می شد تا اینکه یک اتفاق سبب شد تا این طرح یک تغییر اساسی بکند.

فانوس : این شخص برای پس دادن هواپیما درخـــواست دویست هزار دلار کرد و پس از تهیه این پول به قسمت انتهایی هواپیما رفت و از آنجاییکه می دانست مهمانداران امکان باز کردن درب عقب هواپیما را دارند، یکــــی از آنان را مجبور به بازکردن درب عقب نمود و در حالی که هواپیما بر فراز آبهای اقیانوس آرام در حال پرواز بود با کوله حاوی چتر نجات خود از هواپیما به بیرون پرید.

پس از این جریان اف بی آی به همراه چند ارگـــــان نظامی ماهها محل پرش دی.بی. کوپر و سواحل اطراف را برای پیدا کردن وی و یا نشانی از او زیر و رو کردند اما هیچ اثری از وی نبـــــود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دی بی کوپر فردی که هنوز با دویست هزار دلار تحت تعقیب است

فانوس : فرضیه های بیشمــــاری درباره سرنوشت او ارائه شد اما کم کم این جریان داشت از ذهن مردم پاک می شد که حدود ده سال بعد در سال ١٩٨٠، وقتی پسربچه ای هشت ساله در ساحـــل رودخانه ای در حال بازی، اسکناس هایی با همان شماره سریال اسکناس های دزدیده شده را از مردی ناشناس دریافت کرده بود که سبب شد تا بار دیگـــــر دی.بی کوپر بر سر زبانها بیفتد. پس از آن اف بی آی تحقیقات بسیار زیادی انجام داد اما تا به امروز راه به جایی نبرده است.

این پرونده تنها پرونده حـــل نشده جرائم هواپیمایی تاریخ هوانوردی آمریکاست.

فـــــــانـــــــــوســــــــ : پس از ایـــن اقدام دی.بی.کوپر اف بی آی از سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا درخواست کرد تا راهی برای جلوگیری از اتفاق مجدد بیندیشد. و سازمان فدرال شرکت بوئینگ را مجــــبور به تغییر طراحی نمود زیرا طراحان فکری برای این مشکل احتمالى نکرده بودند.

بنابراین بوئینگ با انجام تغییراتی، طرحـــــی را ارائه کرد که در واقع قفلی آیرودینامیکی بود که سبب می شد درب عقب در طول پرواز باز نشود.این قفل به «کوپر وِین» معروف شد و پس از آن در کلیه پرنده ها نصــــب شد.

هواپیمایی که کوپر از آن سرقت کـــــرده بود Funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.