رائفی پور : وقتی گردن محسن حججی را میزدند نمایندگان دور کعبه موگرینی می چرخیدند

فانوس : اســتاد علـــی اکـبــر رائفی پور : مـحـسن جان سلـام !نـــمـــیـدانــم چرا این آخرین عکــســت برایــم #روضه_مصور شده اسـت هرکــار میــکـــنـم این تصویر از ذهنم بیـــرون نمـــی رود…با فانوس همراه باشید رائفی پور : وقتی گردن محسن حججی را میزدند نمایندگان دور کعبه موگرینی می چرخیدند

رائفی-پور-وقتی-گردن-محسن-حججی-را-میزدن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رائفی پور : وقتی گردن محسن حججی را میزدند نمایندگان دور کعبه موگرینی می چرخیدند

مجله اینترنتی فانوس : آن دود و آن چادر سفیـد در پس زمینه عکـس ، دلم را به #عصــر_عاشورا و #روضه_غارت خیـــمه ها می برد

چـقدر #خنجـــر ایـن تکــفیری بر روی بازوی راستـــت و آن دستــار سرخ و آن چهره کریه اش مرا به یاد #شمر می انـــدازد ….

اگــر جویای احوالــات هم ولایــتی هایـــت باشــی عرض کنـــم وقتـــی اسیـــر شدی هیــچ کس برایت هشتک FREE_MOHSEN# را ترنــد نکرد امــا تو به دل نگـــیـــر راستش را بخواهـی اصلــا کسی خبـــر نداشـــت که تو صد ها کیـــلومتر آن طرف تر ، داری #برایشـان_میــجـنـــگی …

فانوس : هـــمـان روز که اســـیـر شدی در تهـران مراسم #تحلیف بود ، #فدریکا_موگریـــنـی هم آمـده بود همــان که هر وقت #تکــفــیــریهـــا در جبــهـــه نبـرد در بن بست می افتادنــد تقـاضای مذاکره می کرد و و برایــشان زمـان می خرید و نجـــاتشان می داد

نــمــیدانـــم شایـــد همــان #داعـــشـــی که پشــتـــت ایستاده و سر از تنت جدا کرد یکی از آنهـا باشـد !

فـــــانـــــوســــــ : محــســن جان باورت نمــی شود همـــان روز که اســـیـــر شدی برخــی #نمــایـــندگـان_مجـلس دور #کعبه #موگریـنی می چرخـیـدنــد
راستـی گفتم #اسارت ، یکــیـشان سالهــا پیـش در اسارت خطاب به یک خبـرنــگـــار زن هنـــدی گفته بود :
ای زن به تو از فاطمــه ایـــن گونه خطاب اسـت
ارزنـده تریـــن زیـنت زن حفـــظ حجاب اســـت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رائفی پور : وقتی گردن محسن حججی را میزدند نمایندگان دور کعبه موگرینی می چرخیدند

فانوس : بـــایـد میـــدیدی چطور گل از گلـش شکـــفتـه بود و سعــی داشـــت یک موگرینی کوچک را در دسـتـــگاه تلــفن همـراهـش به #اسارت در بیـــاورد تا بعـدش بادی به غبغــب بیانــدازد و به همـــه بگوید بخدا این عکــس را خودم با همــین گوشی گرفـــته ام و اِلـا هرچــه فکر میــکــنــم دلـــیـــل دیــگــری نمـیبینم چون ایـــنتـرنــت پر از عکـــس های خواهــر #فدریکا اســت ! بنــده خدا هرچه دســـت تکــان می داد موگرینـــی نگــاهش نمی کرد

فانوس : آن یکـی شان بر روی میز به پشـت دراز کشـیده بود تا خودش هم در عکس سلفی باشد و آن دیـگـــری که لبــاس پیـــامــبـر به تن داشـت یک دست به گوشی و با دستی دیــگر تسـبــیح می چرخاند!

گفــتـم سلـــفـی ،شنـیده ام داعـشی ها پس از دو روز اســارت سر از تنــت جدا کردنـد و با سر بریـــده ات #سلـفی گرفـتـــنـد

راســـتش را بخواهی حالـــا که گفـتـــم “#سر_بریده ” بگـــذار اعتـراف کنـــم هیـــچ چیـزی در آخــریـــن عکــست به اندازه رگ های ورم کرده گلویت دلم را آتش نزد !

مجله اینترنتی فانوس : آخـــر خوش انــصاف چرا همه چیز تو شبــیه #روضه است،
محســـن به کودک #سه_ساله ات چه بگوییـم ؟…

بگوییـــم پدرت رفت با سَــلـــَـــفی ها بجـــنــگـد تا ایـنـجـــا عده ای در #امـــنــیت با #حامیان_قاتل_پدرت سِـــلـفی بگیرنـد

رائفی-پور-وقتی-گردن-محسن-حججی-را-میزدن

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.