رابطه نامشروع دختر هندی و زایمان ناگهانی در وسط خیابان+عکس

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : دخــتـر 17 ساله هنـــدی که به دنــبال بارداری نامشـروع از پسر مورد علـاقه اش از منــزل ترد شده بود , به دلــیــل جلوگیری مسئولان مریــضـــخــانه از زایـــمـــانــش , به تحــمــیـل در وســط خیـابــان نوزاد را به عالم آورد .رابطه نامشروع دختر هندی و زایمان ناگهانی در وسط خیابان+عکس

رابطه-نامشروع-دختر-هندی-زایمان-ناگها

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

رابطه نامشروع دختر هندی و زایمان ناگهانی در وسط خیابان+عکس

فانوس : زایــمان خیــره کنــنـده دختــر 17 ساله در اواسط خیــابــان وی پنهــانی آبـــستن شده بود! عکس
دخـتر نوجوان که ماه‌ـــهـــای پایـان بارداریـــ‌اش را با سرگـردانـی در خیابانـــ‌ــهـای شهـــر «چانـــدیـل» به مشــقت گذرانـده و پسـر مورد علاقـه‌ـــاش نیـز اورا ترک کرده بود , با وجودی که مقابــل بیـــمــار‌ســتــان درد میــکشیـد به دلـیــل دوری مسئولان درمانـــگاه از قبول وی , به ناچـــاردرخــیــابان وضع حمل کرد . آخـر و عاقـــبت بعـداز ولادت نوزاد ایـــن زن , با خواهـــش مردمان یک پزشک معـــالـــج و پرسـتـار به کمـکــش آمـدنـــد و مامــان و نوزاد را به درون بیمـــارستــان انــتـقال دادنــد .

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

رابطه نامشروع دختر هندی و زایمان ناگهانی در وسط خیابان+عکس

 

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.