رضا رویگری

رضا رویگری: برای گرفتن نقش به مهمانی شبانه نمی روم

رضا رویگری با اشاره تیمی شدن سینمای ایران گفت: این روزها سینما تیمی شده و در مهمانی های شبانه نقش ها تقسیم می شوند. من اهل این مهمانی های شبانه نیستم و نمی خواهم به هر نحوی برای خود نقش جور کنم.

____________________فانوس____________________

افشاگری رضا رویگری از سینمای تیمی و مهمانی های شبانه

رضــا رویگـری (زادۀ 6 دی 1325 شمیـــران تهــران )، بازیـــگر تئاتر ، سینــمـا و تلویزیون و خواننده ایرانی است. او همــچنــیــن در حرفـــهٔ نقـاشـــی نیـز فعـال بوده و در سالـــهـــای اخیر در نمـایـشــگـاه هایــی در ایران و آمــریـــکـــا ، آثــارش را به نمایش گذاشــتـه اسـت

رضـا رویگـــری درخـصوص آخــرین فعالـــیت های در سال جاری گفـت:کلـاً وضعیـــت پیشــنهـــادات خوب نیـــســت امــا به تازگی یک پیـــشنـهاد از سیــنما و یک پیشـــنهـاد از تلویزیون داشتـــه ام که هنوز قطعـی نشده امــا احــتـمـال حضورم در اثر سیــنـــمـایی بســیار بالـا است.
او دربـــاره وضعـیت جســمانـــی و روند درمـــان خود افــزود:خدا را شکر این مدت روند درمـــان خود را در یک مرکز توانبــخــشــی ادامه می دهــم و اوضاع پایم بســـیار بهــتــر شده اســت.

رضا رویگری

رضا رویگری

بـــازیــگــر سریال «مخـتــارنـــامـه» با اشـاره به تاثـــیــر وضعــیت جسمــانـی اش در انـتخـاب آثـار تصریــح کرد:قبـــلـــاً هم گفتـــه بودم که بســیـــاری از پروژه ها و پیــشـــنــهـــادات را حتی بعد از قرارداد به علـــت وضع جسمانـی ام از دســـت می دادم. متاسفانــه وضعـــیت همچـنـان همـــان طور اســـت و انگـار ایـن افراد اصـــلاً تغـیــیری نکـــرده انـــد.

او دربــاره حضور پررنـگ خود در آثار دهه هفتــاد سینــمــا تاکــیـد کرد:من همان رضـــا رویگــری سابــق هسـتـــم و اگـر کاری پیــشـنهـــاد شود با قدرت انــجـــام می دهم اما دیگـــر کار خوب وجود ندارد و به نظــر می رســـد مهم تریــن مشـــکـل در حال نبود فیلمنـــامه قدرتـــمــنــد اســت.

بازیگـر فیـــلـم «بوتیـــک» با اشـــاره تیمـی شدن سینمای ایـــران اضــافــه کرد:ایـــن روزهـــا سینما تیـــمـی شده و در مهـــمـــانــی های شبــانه نقش ها تقسیــم می شوند. من اهـل ایـن مهمـــانی های شبــانه نیســتم و نمـــی خواهـم به هر نحوی برای خود نقش جور کنـم.

رویگـــری با نقـــد سینـــمای کمـدی حال حاضــر خاطــرنـشـان کرد:سیــنـــمـــای ایران در ایـن سالها به سمــت کمــدی از نوع لودگی رفـتـــه و من به هیچ وجه به ایــن آثار فیــلــم کمــدی نمی گویم، کمدی که من می شنــاســـم از جنـــس «اجاره نشین ها» اسـت. آرزوی من ایــن اسـت که روزی شما تماس بگیـرید و از خوبی های سینمـا بگوییـد و من هم در وصف این خوبی ها حرفـی داشتــه باشــم.

 حرف های جنجالی رضا رویگری در مورد سینمای ایران خبر ساز شد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.