رنگ لباس

تاثیر شگفت انگیز رنگ لباس بر دیگران

رنگ ها در دنیای مد و لباس اهمیت خاصی دارند, میدانستید تاثیر رنگ لباس که میپوشید بر محیط اطراف و دیگران چیست؟در این مطلب با ما باشید.

_____________فانوس_____________

تاثیر رنگ لباس در محیط اطراف

رنگ عاملـی اســـت نیـــرومند که می تواند احساسـات و درونیـات ما را تحریـــک کنــد یا تســکـــین بخـــشد، به هیـــجــان آورد و آرامش بخــشــد. احسـاسی از گرمــی و سردی، شادی و غم، سرعــت و سکوت ایجـــاد کند، درست مانـنــد موسیـقـــی که می توانـــد در لحظـــاتــی خوشایـــنـد و در لحـظـاتی هم ناخوشایـــند باشد.

ما به صورت فیـــزیکــی به رنگ ها عکس العمـــل نشان می دهیــم. رنگ ها در واقع انواع طول موج ها هستند و در این میــان قرمز بلـــندتـــریــن و آبــی کوتاه ترین طول موج را دارد. بنـــابرایـن رنـــگ ها دارای انـــرژی هستند و می توانـنـــد تاثــیرگــذار باشـند. رنگ لباس های درون کمـــد ما نشان دهــنده پیـام هایـــی هستـــنـد که ما به افراد اطرافـمـان منــتقـل می کنیم.

رنگ لباس

تاثیر رنگ لباس بر دیگران

قـرمـــز :باعــث افزایــش فشار خون می شود چیزی که باعـــث ماندگـــاری در ذهن می گردد. بنابـــراین وقتی که می خواهیـم امری را ارائه کنیـــم می توانـــیم رنـگ قرمـــز را در لبــاس های خود بگــنـــجــانـــیـم. قرمـــز می تواند منـــجــر به تکانـــشـگــری شود به همین دلیل بهــتر اســـت در موارد زیــر از آن استفـــاده نکرد:هنـــگام انـتــقــال اخبار ناگوار، در مقـــابـل مخاطـبان سخت و طبــقــات متخـاصم یا هنـــگـام جمــع آوری هزیــنــه ها.
کروات قرمـــز نشـانـــگر جســـارت، اراده و قدرت می باشـــد.

مشــکـــی : این رنـــگ کمــد لباس بســـیاری از خانــم ها را اشـــغال کرده است با ایــن طرز تفکـــر که این رنـــگ فرد را لاغر تر نشان می دهد، که البته صحت ندارد. مشـکــی رنگی شهــری و شیک اسـت. کاســتـــی ها را می پوشاند ولی در لاغـر نشـان دادن نقـشی ندارد و از طرفــی ممـکن است باعث حس ناهـــنــجاری شود.
کروات مشــکی نشـــانــگر قدرت، وقار، کمال و سردی اسـت.

زرد : رنگ جلب توجه که نمی توان آن را نادیده گرفت. برجســتـــه تریـن رنــگ در طبیـــعـــت، گرم و ساطــع کنـــنـــده مثبت اندیشـی. رنگی پر انرژی بالـــا که به همـیــن علت خیلی مناسـب محـــیــط کار نمـــی باشد. به طور کلـــی زرد برای کودکــان پر جنب و جوش منــاســب نمـــی باشــد. ترکــیـب زرد و مشـــکـی هشدار دهنـــده و ترســـنـاک است. در طبـیعت نیز استـــفـاده از ایـــن رنــگ ها نشـــانـگـر خطـر می باشـــد.
کروات زرد پیام علـاقـــه، هوشیــاری، مثبـت انـــدیـشـــی، اعـــتمـاد به نفس و برونگـرایـی را منـتقـــل می کنـــد.

نارنـجـــی : رنـگ شادی، انرژی و حرارت، مناســب رویداد های ورزشـی و فعـالیـــت های خارج از اداره. رنـگی قوی که در طولانی مدت منجـر به حس نامطلوب می شود و به همین دلــیل برای محـیـط کاری منـاســب نیـست.
کروات نارنـــجـــی پیـام شادی، گرمـا و باز بودن را با خود به همــراه دارد.

صورتـــی : رنـگــی که افراد را جوان تر از سن شان نشـــان می دهـــد و موجب می شود که افـراد بلـــافــاصه به شمـــا نزدیک شوند. صورتی رنگ آرامــش بخـــش اسـت و برای وقتی که می خواهیـــد پیام های سخــت را منتـقل کنــیـد بســـیـار منــاسب می باشـد. اگرچه یک رنـــگ زنـــانـــه به حساب می آید ولی امروزه آقــایـان نیــز از آن استـفاده می کنـــنـــد که ایــن باعث می شود پیام های سخــت مردانه ملایـم تر شده و ارتــباط با آنهـــا متوازن شود، امری که اســـتـــفـاده از صورتی را برای آقــایان راحــت تر می کنـــد.
کروات صورتـی آرامش بخش، اجتمــاعی و روان اسـت.

بنــفـش : رنــگـــی که معمولا بار معــنوی دارد، طیـف های روشن بر قراری ارتـــباط با دیـگـــران را ساده تر می کنــنــد. طیــف های تیره تر نشــانگـر ارزش و پیــچـــیدگـــی می باشند. منـــاسب افراد درمـــانــگــر چرا که باعث کاهـــش اضـــطــراب شده و آرامـــش بخـش اسـت.
کروات بنفش تیره نشـــانگـر شیـــکـی و پیچیدگـــی همـــراه با افکاری باز است.

سبـز :رنــگ تازگی و طبیعت، طیـف های روشن آن نشــانـگــر افـکار نوین هســـتند. سبـــز رنـگی اسـت که حس آرامش و لذت را تداعــی می کنــد. امــری بسیار همـــاهـنگ در آن وجود داردذ.
کروات سبز پیــام سکوت، آرامش، همـــاهنـــگی و تاثـــیر را تداعی می کنـد.

آبـــی : رنـگــی بی انـتـــها در دنـیای کار. ساطـــع کننـده اطـــمینــان و وفاداری، تمرکــز و تعهد. ثبات حس تسلط. آرامش بخش و نشـانــگـر مهارت. رنگـی مناســـب برای تصویر برداری که به همــین علــت سیــاستمداران معمولا ترجـیح می دهنــد از آن اســـتــفـاده کنـنـد.
کروات آبی پیام اطمـــینــان، ذکاوت، صداقت و تسلط را منتـــقـــل می کنـد.

قهوه ای : رنـــگـــی کاربردی که به افـراد کمک می کنــد با واقـــعـــیت ارتـــباط بر قرار کنـــنـــد. رنـگ منـاســـب کار مخـــصوصا کار با دست که به همیــن دلیــل در دنـــیـــای مشـــاغـل مردانه چنـدان رایــج نیسـت. خانــم ها می توانــنــد از طیف های روشن آن استـــفــاده کنند.
کروات قهوه ای پیام “می توان اطمـیــنــان کرد”، در دســـترس بودن، ثبات و صبــر را به همـراه دارد.

روانشناسی جالب و خواندنی تاثیر رنگ لباس شما بر روی دیگران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.