روحانی چرا در میان کارگران معدن حاضر شد تا سنگ بخورد؟

به گزارش مجله اینترنتی فــــــانـــــــوس : مدیرعامل خبرگزاری برنا از مدافعان دولت روحانی نوشت: روحانی بلد نیســـــت فیلم بازی کند، ۱۶ آذر که می شود، می رود می نشیند جلوی دانشجویانی که در طیف مخالف او هستند و نقدها و گــــاه توهین ها را می شنود، روز کارگر می رود می نشیند پای اعتراض کارگران تا آنها شعار دهنــــد با فانوس همراه باشید روحانی چرا در میان کارگران معدن حاضر شد تا سنگ بخورد؟

روحانی چرا در میان کارگران معدن حاضر شد تا سنگ بخورد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روحانی چرا در میان کارگران معدن حاضر شد تا سنگ بخورد؟

به گزارش مجله اینترنتی فـــــــانــــــوس : در بحــبوحه انتخابات به جای اینکه میتینگ انتخاباتی برگزار کند، می رود پای درد دل معدنچی هایی می نشیند که این روزها دلشان از غصه پکیده، روحانی خود خودش اســـت، فیلم بازی نمی کند، او قول داده بود حق اعتراض حتی به رییس جمهور را در این کشور نهادینه کند، او قول داده کسی به جرم اعتراض زندانی نشود،

او قول داده بـــود معترض محدود نشود، او قول داده بود فیلم بازی نکند، جماعت کرایه ای برای نمایش محبوبیت نیاورد، اتوبوس، اتوبوس جمعیت ساندیسی در همایش ها جمع نکنـــد، او به قولش در همه این سه و نیم سال عمل کرده، آیا اگر روحانی نبود هم می توانستیم اعتراض کنیم؟ نمی توانستیم کما اینکه عده ای به خاطر اعتراض به رییــــس دولت قبل همچنان در زندان هستند.Funnos.com

البته در این بین مخالفین روحانی نیز معتقدند ریسس جمهوری که در طی ۴سال گذشته چندین بار از تریبون های عمومی به منتقدین دولتش توهین های متفاوتی را داشته است همچون بی سوادها و برید به درک و … و همچنین وزرای دولتش با زشتی تمام با خبرنگاران رفتارهای ناشایست داشته اند چطور میتواند خود را کنترل کند تا در مقابل کارگران معترض معدن آرام باشد ؟ تنها یک پاسخ دارد و ان این است که چون در آستانه انتخابات قرار دارد و این سفر نیز تبلیغاتی بوده است در نتیجه این نوع رفتار دوگانه و پوپولیستی نیز مربوط به همین می شود .

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.