روزبه چشمی

حرف های روزبه چشمی درباره داوری

روزبه چشمی اظهار داشت اگر داور حداقل یکی از خطاها را گرفته بود الان ما پیروز میدان بودیم و می توانستیم 3 امتیاز به دست آوریم.

مصاحبه با روزبه چشمی بعد از بازی با استقلال خوزستان

هافـــبک تیــم استــقـلال درباره داوری ایـن بازی می گوید اگر داور حداقل یکی از آنـــهـــا خطــاها را می گرفت ما اکـنون زمین را با 3 امــتیـاز ترک کرده بودیـم. روزبـــه چشمـی پس از پایــان بازی تیـــم های استقـــلـال خوزسـتان و تهران در جمــع خبرنگاران به صحبــت پرداخـــت. وی دربــاره داوری این دیدار گفـــت:اگر داور حداقـــل یکـــی از آن خطــاهــا را می گرفـــت ما اکـــنون زمـین را با 3 امــتــیاز ترک کرده بودیـــم ولی ان شااللـه از هفــته های آتـی 3 امتـیـاز بازی هایمــان را جمع خواهــیـم کرد و بدشـــانـسی ها تمـــام خواهـد شد.

او با بیان ایــنـکه فشــار هواداران و انـتـــظاراتشــان و فضای منـــفی روی سکوها روی بازیکـــنان و کادرفـنـــی تاثـیـــرگــذار اسـت گفـــت:بالـــاخره چنـین چیزهـــایـــی طبـــیــعـــی اسـت، استـــقلـــال تیم بزرگی است و همه از این تیم نتـــیــجــه می خواهند.

روزبه چشمی

اگر یکی از خطاها گرفته می شد ما پیروز میدان بودیم

ما تمــام تلـاشمـــان را می کنیـــم در هفـــتـه اول که آن اتفــاقـــات رخ داد ولی این هفته قطـــعا بایــد سه امــتــیاز بازی با اســـتـقلال خوزســـتــان را کسب می کردیم ولی بدشـانس بودیـــم و اگـر یکی از پنـالـتی ها گرفـته می شد قطــعا ما پیروز میـــدان می شدیم.
چشـــمی در پایان گفت:ما 5 امـتــیاز از رقـیـبـان صدرجـدولی عقـــب هســـتـیـم امــا قطعــا سعی می کنــیـــم امـتـــیـازهـای کامــل مســابقـات را جمــع کنـــیــم تا از کورس عقب نمـانــیم.

روزبه چشمی : داوری بد باعث باخت ما شد!!!

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.